Integration tolkar informationen så att den blir begriplig för dig!

Integration mot Symbrio

För integratören är det viktigt att du som kund känner dig trygg rakt igenom hela integrationsprojektet. Integrationsarbetet återkopplas löpande i statusrapporter formulerade på ett sådant sätt så att du förstår.

Det är vi på integration som ...

  • leder integrationsarbetet
  • kartlägger och konkretiserar vad du som kund vill ha
  • bistår i kravställningen mot era systemleverantörer
  • för dialogen med alla inblandade
  • ger dig de underlag du behöver för att att kunna fatta rätt beslut

Vi tolkar informationen så att den blir begriplig för dig

På Symbrio har vi en grupp integratörer som gör allt för att du ska känna dig trygg.

Så får vi med dig i integrationsarbetet!

På Symbrio har vi en grupp integratörer som gör allt för att du ska känna dig trygg och säker i integrationen och implementationen mot Symbrio.

Tänk dig att ditt företag behöver integrera sitt affärssystem med Symbrio. Det finns många tekniska frågeställningar att tycka till om och ofta är det många inblandade från såväl ditt företag som externa parter i form av bland annat tekniska konsulter. Och du som beställare av projektet och integrationen står mitt i händelsens centrum.

Integratörens huvuduppgift påminner om att kunna tolka.

Och vad menar vi med det?

Jo, integratören är den som översätter informationen både från och till dig och din systemleverantör. När du som kund beskriver hur du vill att det ska fungera i systemen är det integratören som träder in och kombinerar informationen samt hjälper till och bistår i kravställningen mot övriga systemleverantörer. 

För oss är det självklart att du ska förstå vad vi pratar om. Vi använder med andra ord ditt språk och visualiserar arbetet för att underlätta ditt beslutsfattande. I slutändan är det vi som ska få till integrationen och flödena som du som kund önskar ha den.
 

Om Symbrio

OM OSS
———
ORGANISATION
——
STYRELSE
———
PARTNER
———
VÄRDEORD
———
KARRIÄR
———
KONTAKTA OSS
———
BLOGG

Hjälp?

HELPDESK
———
LOGGA IN SYMBRIO
———
KOMMA IGÅNG 
———
LEVERANTÖRSANSLUTNINGAR
———
TRENDER
———
NYHETSBREV
———
VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Följ symbrio

SYMBRIO AB 
Adress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-post: kontakt@symbrio.com