Symbrios implementations- & leveransavdelning
består av en grupp specialister som tar väl hand om dig.

Implementation av Symbrio

Implementations- & leveransavdelningen möter du som ny kund när du på allvar ska införlivas i Symbrios Inköps- och fakturahanteringssystem. Även befintliga kunder jobbar ihop med Implementation när nya bolag ska införlivas, nya funktioner ska utvecklas, nya leverantörer ska anslutas, affärssystem ska bytas ut eller vid liknande behov.

För oss handlar det om att koordinera alla delar som finns i ett implementationsprojekt på bästa sätt. Vi följer en väldefinierad process med tydliga roller där vi håller full koll på vad som ska ske i projektet. 

Så jobbar vi nära dig!

Tänk dig att du som ny kund ska genomföra ett implementationsprojekt.


Vad händer då?
 

Vi ordnar ett uppstartsmöte med dig där vi fastställer vilka roller som behövs och hur processen ska se ut

Nu är det dags att träffa dig! Tillsammans med dig analyserar vi och kartlägger er process och era behov. Det resulterar i ett analysdokument som är en överenskommelse mellan er och oss.
 

I analysdokument framgår det hur Symbrio ska sättas upp. Det kan till exempel handla om vilken konteringssträng som ska gälla, vilken typ av integrationslösning som är bäst och hur skanningslösningen ska se ut. Allt detta måste självklart godkännas av dig som kund.

Nu är det dags att sätta upp alla parametrar och så småningom göra flödestester.

 

Du som kund acceptanstestar allting och kontrollerar även att informationsflödet från Symbrio hanteras i ert affärssystem på det sätt ni önskar. Symbrios applikationsspecialist ger er tips på vad ni ska testa!

När implementationen är klar är det dags för utbildning och produktionssättning.

Vad händer sen?

Vi utvärderar sedan hela projektet både med dig som kund och internt:

  • Finns det något vi behöver göra bättre?
  • Dök det upp nya frågeställningar?
  • Vad var bra?

Detta för att vi hela tiden ska kunna bli ännu bättre på det vi gör!

Boka in en demo så får du svar på dina funderingar kring en införandeprocess!


GDPR, Dataskyddsförordningen innebär utökade skyldigheter för företag och organisationer vid hantering av personuppgifter.

Läs mer om Symbrios GDPR-strategi! 
 

Om Symbrio

OM OSS
———
ORGANISATION
——
STYRELSE
———
PARTNER
———
VÄRDEORD
———
KARRIÄR
———
KONTAKTA OSS
———
BLOGG

Hjälp?

HELPDESK
———
LOGGA IN SYMBRIO
———
KOMMA IGÅNG 
———
LEVERANTÖRSANSLUTNINGAR
———
TRENDER
———
NYHETSBREV
———
VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Följ Symbrio

SYMBRIO AB 
Adress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-post: kontakt@symbrio.com