Dina krav ligger till grund för Symbrios utveckling!

Övriga tjänster hos Symbrio

Våra kunder är också våra kravställare

Allteftersom våra kunder växer in i systemet växer också önskemålen om funktioner som resulterar i krav. Det är applikationsspecialisterna som tar emot kraven som ibland kan bli väldigt kundspecifika men också generella. Vår produktägare är den som ansvarar för kravprocessen.

Kraven ligger till grund för Symbrios produktutveckling och säkerställer att systemet utvecklas parallellt med den verklighet våra kunder lever och arbetar i.

Beroende på kravets komplexitet varierar tiden för implementationen men oavsett kravets omfattning arbetar vi på Symbrio i en trygg process där lämpliga projektdeltagare finns på plats. Det kan vara applikationsexperten, utvecklaren, produktansvarige, integratören och projektledaren.
 

Vi ansluter kontinuerligt nya leverantörer

Vi har många leverantörer som är anslutna till Symbrio, såväl stora kända som lite mindre aktörer. Leverantörerna kan dessutoom vara anslutna på olika sätt. Många gånger får vi vetskap om en leverantör genom våra kunder. Ibland kan en leverantör också själv höra av sig och fråga hur de ska bära sig åt för att bli anslutna.

Oavsett hur kunden eller leverantören vill bli ansluten så har vi en väl inarbetad rutin för det. Det viktigaste av allt är dock att det finns ett avtal mellan leverantören och kunden. 

Vad händer när kunden förvärvar ett nytt bolag?

Bolag växer och blir större. Det gäller även våra kunder som ibland förvärvar andra bolag eller blir uppköpta själva för att sen bli eget igen. Det rör på sig i bygg- och installationsbranschen.

Kunden tar oftast kontakt med vår kundansvarig och tillsammans sätter vi upp ramarna för hur det nya bolaget ska implementeras

Hos oss kan flera bli inblandade i projektet beroende på dess omfattning. För att det nya bolaget ska kunna arbeta i Symbrio behöver vi en mängd information som behöver sättas upp i systemet:

Helpdesk har öppet 8 - 16.30 varje vardag

På Helpdesk arbetar idag två personer som tar hand om kunderna och leverantörerna när de har implementerats i systemet. Ambitionen är att återkoppla på inkomna ärenden så fort som möjligt där kritiska ärende alltid för högsta prioritet.

Med drygt 20 000 transaktioner per dygn är det ibland som att leta efter en nål i en höstack. Trots detta hittar alltid Helpdesk felet, ibland på egen hand, ibland tillsammans med andra experter på Symbrio.

På Helpdesk bedriver vi second-line-support vilket innebär att vi sällan supporterar rena användarfrågor. Varje kund har minst en superanvändare internt som är till för att ta hand om slutanvändarfrågor.

Om kunden byter affärssystem, vad händer då?

Våra kunder byter ibland affärssystem. Symbrio har i många fall kopplingar mot det. Det kan till exempel vara fakturor som vi skickar över för vidarefakturering men tar även emot information som vi behöver i vårt system, till exempel uppdaterade projektfiler, attestregler och användaruppgifter. 

I samband med att kunden byter affärssystem blir vi inblandade för att göra vissa tekniska justeringar. Allt ska helst ske så effektivt som möjligt för att kunden ska kunna fortsätta arbeta så fort som möjligt.

Om Symbrio

OM OSS
———
ORGANISATION
——
STYRELSE
———
PARTNER
———
VÄRDEORD
———
KARRIÄR
———
KONTAKTA OSS
———
BLOGG

Hjälp?

HELPDESK
———
LOGGA IN SYMBRIO
———
KOMMA IGÅNG 
———
LEVERANTÖRSANSLUTNINGAR
———
TRENDER
———
NYHETSBREV
———
VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Följ symbrio

SYMBRIO AB 
Adress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-post: kontakt@symbrio.com