Så tycker Solar om Symbrio

Långvarigt samarbete

Mellan Symbrio och Solar finns ett flerårigt samarbete där gemensamma kunder i Danmark, Sverige och Norge handlar helt elektroniskt från Solar genom att lägga sina beställningar i Symbrio. Kunden får sitt specifika Solaravtal inläst i Symbrio och utväxlar sedan meddelandena order, orderbekräftelse, leveransavisering och faktura via EDI. Detta innebär en helt pappersfri hantering och därmed stora administrativa besparingar för kund såväl som leverantör.

Avancerat stöd för artikelhantering

”Eftersom vi har lång erfarenhet av Symbrio går det snabbt och smidigt att koppla på nya kunder”, säger Lars Karlsson, eBusiness Coordinator på Solar Sverige. ”Elektronisk handel effektiviserar hela kedjan och möjliggör sänkta kostnader som kommer oss såväl som våra kunder tillgodo. Symbrio är en etablerad aktör på systemmarknaden och har en av de solidaste lösningarna då flödet innefattar såväl Order som Orderbekräftelse, Leveransavisering och Faktura, samt ett avancerat stöd för artikelhantering som ger omfattande och tydlig produktinformation till våra kunder.”

Om Symbrio

OM OSS
———
ORGANISATION
——
STYRELSE
———
PARTNER
———
VÄRDEORD
———
KARRIÄR
———
KONTAKTA OSS
———
BLOGG

Hjälp?

HELPDESK
———
LOGGA IN SYMBRIO
———
KOMMA IGÅNG 
———
LEVERANTÖRSANSLUTNINGAR
———
TRENDER
———
NYHETSBREV
———
VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Följ Symbrio

SYMBRIO AB 
Adress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-post: kontakt@symbrio.com