Så tycker Onninen om Symbrio

Symbrio hanterar samtliga delar i orderflödet

"För oss har systemet bland annat inneburit minskad administration för säljorganisationen. Symbrio är smidigt eftersom det hanterar samtliga delar i orderflödet" (order, orderbekräftelse, leveransavisering och elektronisk faktura), menar Lars Fransson, e-handelsansvarig på Onninen i Sverige. "Införandet av ett inköpssystem blir en omställning i beställningsrutinerna för användarna, men en EDI-lösning som denna innebär i slutändan en tydlig förbättring för kundföretaget, som även vi kan ta del av. Symbrio har fungerat bra och har fördelen att det blir enkelt att ansluta nya kunder nu när systemet är i drift hos oss.", berättar Fransson.

Början på en boom

Redan idag går en betydande del av Onninens försäljning som elektroniska transaktioner. "Vi har målsättningen att dubbla denna andel redan under nästa år. E-handel utgör en viktig del av vår tillväxtstrategi och vi ser det som ett viktigt konkurrensmedel", säger Fransson. "Utvecklingen har precis startat, vi är i början på en boom. Trenden har inletts av större företag såsom Bravida. Nu kommer utvecklingen igång även hos medelstora och mindre företag, såsom installatörer, samt hos de stora jättarna som Fortum och Vattenfall. Nu jobbas det med detta i alla företagsstorlekar. De närmaste åren kommer utvecklingen sannolikt att gå fort."

OM SYMBRIO

OM OSS
———
ORGANISATION
——
STYRELSE
———
PARTNER
———
VÄRDEORD
———
KARRIÄR
———
KONTAKTA OSS
———
BLOGG

Hjälp?

HELPDESK
———
LOGGA IN SYMBRIO
———
KOMMA IGÅNG 
———
LEVERANTÖRSANSLUTNINGAR
———
TRENDER
———
NYHETSBREV
———
VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Följ symbrio

SYMBRIO AB 
Adress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-post: kontakt@symbrio.com