Så tycker Hilti om Symbrio

Högre intern kostnadseffektivitet

E-handel är en viktig del i Hiltis strategi och ses som en anpassning till kundernas krav, som förväntas öka på detta område. "Hilti drar också nytta av förändringen genom att vi kan nå en högre intern kostnadseffektivitet", säger Anders Landin, e-handelschef på Hilti Svenska AB. "Hilti tar internationellt ett strategiskt initiativ mot ökad e-handel, och vi har tydliga målsättningar vad gäller hur stor del av försäljningsvolymen som ska gå genom EDI-lösningar såväl som vår egen e-handelsplats på Internet", fortsätter Landin.

Elektroniska artikelregister

För leverantören innebär omstyrningen mot e-handel vissa förändringar. "Flödet av produktinformation mot kund är en mycket viktig fråga för oss. Efter att ha arbetat med traditionella produktkataloger går vi nu i ökande omfattning över mot elektroniska artikelregister. Kvaliteten i informationen avspeglas direkt i försäljningen då kunden får en mer aktiv roll i valet av produkt".

Användarvänligt system

Symbrio har lagt stor möda vid att skapa ett användargränssnitt i Symbrio som är intuitivt för användarna, med enkel och praktisk funktionalitet. Användarna på kundsidan ges i normalfallet en heldags utbildning i systemet, och har redan från första dagen möjlighet att börja beställa i systemet. Givetvis utbildas även leverantörerna i systemet, och här framför Anders Landin en positiv bild av Symbrio.

​"Symbrio är ett av de mest användarvänliga systemen jag sett, funktionaliteten är enkel och användargränssnittet lättnavigerat. Andra jämförbara system kan vara mycket användbara för avancerade användare, men svåra att navigera och använda för de som inte har så stor datorvana."

Väl fungerande integration

Symbrio leder på kundens uppdrag integrationsprocessen hos leverantörerna som ansluts till systemet. "Integrationsprocessen är väl fungerande, och här är mitt betyg på Symbrio högt", menar Landin. "Symbrio tar rollen som den drivande parten i integrationen. Viktigt är att gemensamt skapa en projektplan som alla parter är överrens om utifrån ett resurs-, tids- och målperspektiv."

Om Symbrio

OM OSS
———
ORGANISATION
——
STYRELSE
———
PARTNER
———
VÄRDEORD
———
KARRIÄR
———
KONTAKTA OSS
———
BLOGG

Hjälp?

HELPDESK
———
LOGGA IN SYMBRIO
———
KOMMA IGÅNG 
———
LEVERANTÖRSANSLUTNINGAR
———
TRENDER
———
NYHETSBREV
———
VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Följ Symbrio

SYMBRIO AB 
Adress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-post: kontakt@symbrio.com