Ahlsell

Gynnar både kund och leverantör

Ahlsell levererar till ett flertal av Symbrios kunder i Sverige och Norge, och fler är i dagsläget på väg att integreras med Ahlsell genom Symbrios inköps- och fakturasystem. "Vår målsättning är att vara extremt flexibla mot våra kunder, och i detta blir användandet av e-handel en naturlig del", säger Sven Öhman, projektledare för EDI/Internet hos Ahlsell.

​"Förvisso ökar prispressen på grossistledet till följd av att kunden får lättare att jämföra leverantörernas priser, men att vi tar bort aktiviteter som inte är värdeskapande gynnar båda parter. För oss innebär ett integrerat inköps- och fakturasystem att vi får en kostnadseffektivisering inom sälj och administration. Dessutom gör det att vi och kunden förstår varandras affärsprocesser bättre", menar Öhman.

Ett av Sveriges största EDI-transaktionsflöden

Som ett exempel passerar omkring 400 000 EDI-meddelanden mellan Bravida och Ahlsell i Symbrio årligen, vilket gör det till en av Sveriges mest intensiva EDI-relationer i termer av transaktionsvolym.

"En fördel med Symbrio är att hela flödet finns med, även orderbekräftelse och leveransavisering, medan andra system nöjer sig med stöd för order och faktura", menar Öhman. "En annan fördel med att arbeta med Symbrio som företag är gedigenheten i förarbetet och analysen som görs inför integrationen mellan kund och leverantör, vilket gör att denna process går smidigt. Symbrio har lyckats med att standardisera processen."

Om Symbrio

OM OSS
———
ORGANISATION
——
STYRELSE
———
PARTNER
———
VÄRDEORD
———
KARRIÄR
———
KONTAKTA OSS
———
BLOGG

Hjälp?

HELPDESK
———
LOGGA IN SYMBRIO
———
KOMMA IGÅNG 
———
LEVERANTÖRSANSLUTNINGAR
———
TRENDER
———
NYHETSBREV
———
VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Följ Symbrio

SYMBRIO AB 
Adress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-post: kontakt@symbrio.com