Symbrios styrelse

Johan Ouctherlony (VD) har jobbat på Symbrio sedan starten, då tillhörde han dock Försäljningsavdelningen. Sedan 2009 är Johan Ouchterlony VD på Symbrio. Johan har också skrivit en licentiatavhandling vid Linköpings Universitet.

Daniel Nilsson, Axel Wachtmeister, Bo Hedenström och Maria Gustafsson.
Daniel Nilsson, Axel Wachtmeister, Bo Hedenström och Maria Gustafsson.

Daniel Nilsson (Ledamot) är bl a verksam i Record Union.

Axel Wachtmeister (Ledamot) är bl a styrelseledamot i Lifco AB.

Bo Hedenström (Ordförande) har tidigare bland annat varit vVD för Hansen Transmissons NV, VD för Ahlsell AB samt innehaft ledande befattningar inom ABB-koncernen. Bo Hedenström är en av grundarna av Symbrio.

Maria Gustafsson (Ledamot) är tidigare CIO på RagnSells och har haft flera olika ledande befattningar inom Volvokoncernen.

Om Symbrio

OM OSS
———
ORGANISATION
——
STYRELSE
———
PARTNER
———
VÄRDEORD
———
KARRIÄR
———
KONTAKTA OSS
———
BLOGG

Hjälp?

HELPDESK
———
LOGGA IN SYMBRIO
———
KOMMA IGÅNG 
———
LEVERANTÖRSANSLUTNINGAR
———
TRENDER
———
NYHETSBREV
———
VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Följ Symbrio

SYMBRIO AB 
Adress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-post: kontakt@symbrio.com