Symbrios organisation

Symbrio grundades 2000 under namnet Freesourcing AB och har sitt huvudkontor i Stockholm. Vi har även ett kontor i Oslo via vårt helägda dotterbolag Symbrio AS. Våra medarbetare verkar inom sju avdelningar där individerna innehar spetskompetens inom sina respektive område. 

Marknad och Försäljning driver affärsutveckling, försäljning och ansvarar för våra kunder. De hjälper dig att visa våra lösningar och vilken affärsnytta dessa kan skapa för ditt företag. I Marknad ingår även Produkt- och Marknadsutveckling.

Implementation stödjer ditt företag vid införandet av våra systemlösningar, ansluter leverantörer, integrerar affärssystem, är specialister inom systemintegration, genomför utbildningsinsatser och leder projekt. De finns även till hands när systemet är på plats för att vidareutveckla nyttan med systemet.

​​Utveckling driver en kontinuerlig produkt- och processutveckling av våra lösningar. Arbetet följer en agil utvecklingsmetodik enligt SCRUM med flera releaser varje år, vilket säkerställer att nya krav snabbt kan omsättas till kundnytta.

Drift ansvarar för våra systemmiljöer.

Ekonomi har vi Anette Lundqvist som förstås sköter allt som har med ekonomi att göra. Och en hel del annat också.


Helpdesk är vi två personer som tar hand om alla ärenden som kommer in. Ambitionen är att besvara och lösa samtliga frågor så fort som möjligt. Helpdesk jobbar nära alla i organisationen och tar ibland in specialistkunskap beroende på ärendets omfattning. 

Helpdesk hanterar endast second-line-support.

Symbrios karriärsida

​Symbrio har en egen karriärsida där du kan läsa mer om hela organisationen >>>
 

Symbrios blogg

Symbrio har en egen blogg som vi kallar Symbloggen där du kan lära känna oss lite djupare.

Om Symbrio

OM OSS
———
ORGANISATION
——
STYRELSE
———
PARTNER
———
VÄRDEORD
———
KARRIÄR
———
KONTAKTA OSS
———
BLOGG

Hjälp?

HELPDESK
———
LOGGA IN SYMBRIO
———
KOMMA IGÅNG 
———
LEVERANTÖRSANSLUTNINGAR
———
TRENDER
———
NYHETSBREV
———
VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Följ Symbrio

SYMBRIO AB 
Adress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-post: kontakt@symbrio.com