TRE SPARTIPS MED SYMBRIO!

Har du koll på hur mycket du kan minska dina utgifter?

Om inte, läs Symbrios tre spartips!

MINSKA UTGIFTER MED ENKLA MEDEL

Oavsett om du är ett mindre eller större bolag finns det alltid pengar att spara. Har du koll på vilka faktorer som påverkar din ekonomi negativt? Faktorer som Symbrio kan hjälpa dig att påverka till det bättre. Det finns flera olika sätt att minska dina utgifter med.

 

Med det första, andra och tredje spartipset kommer du en bra bit på väg.

Första spartipset

HUR MYCKET BILLIGARE ÄR DEN ELEKTRONISKA FAKTURAN?

I Symbrio kan du hantera alla fakturor elektroniskt. Om du tänker dig att en pappersfaktura kostar företaget mellan 200 och 500 kronor att hantera så ligger den elektroniska fakturahanteringen istället på 20 kronor. Kanske är inte detta helt nytt för dig, men om vi tittar på rena siffror, där vi utgår från 10 000 fakturor, blir kostnadsbilden ännu tydligare:

Kostnad för 10 000 pappersfakturor
á 200kr?

2 000 000kr

Kostnad vid pappersfaktura

Kostnad för 10 000 elektroniska fakturor
á 20kr?

200 000kr

Kostnad vid elektronisk faktura

 

Andra spartipset

HAR DU BLIVIT FAKTURERAD RÄTT?

Ett mycket effektivt sätt att få en snabb överblick på vad du faktiskt har blivit fakturerad är vår Prisavvikelserapport. Den tar fram en lista som direkt visar om du har blivit fakturerad enligt avtalspriserna eller inte.

 

Du kan skriva ut den i Excel och snabbt få en totalsumma på det som är felaktigt. Ett bra underlag för kreditering eller som underlag för att förhandla nya priser.

599,05
0,39
0,00
39,11
0,39
0,00
1455,00
6971,85
1820,00
Underlag för prisdiskussion.
1455,00
6971,85
1820,00
2024,05
6975,24
1820,00
2024,05
6975,24
1820,00
FAKTURERAT PRIS
AVTALSPRIS
PRISDIFFERENS
ÄNDRING I PROCENT

Vill du ha fler spartips?

Boka en demo!

Tredje   spartipset

SÅ HÄR MYCKET HJÄLPER PRISJÄMFÖRELSEN DIG ATT SPARA

Prisjämförelsen är ditt bästa hjälpmedel för att hitta ditt bästa pris. Med den kan du snabbt jämföra priser mellan leverantörerna.

 

Prisjämförelsen samarbetar med Symbrios avancerade rabatt- och bonusmotor vilket betyder att du kan få det lägsta priset presenterat med hänsyn tagen till inställda rabatt- och bonusvärden.

 

Tänk dig att du gör inköp för 10 miljoner per år och att du kan prisjämföra alla dessa inköp. Då kan besparingen bli så här:

Inköp för 10 miljoner och avdrag på 3% rabatt med Prisjämförelsen
sparar:

300 000kr

Besparing vid prisjämförelse