BEKREFT FAKTURAEN I SYMBRIO

I Symbrio kan du bekrefte og kontrollere fakturarader individuelt. Med fleksible bekreftelsesregler har du full kontroll over alle kontoer, kodedeler og kombinasjoner av disse.

HVEM BEKREFTER HVA?

Du har sikkert vært borti situasjoner der både du og en kollega har måttet bekrefte en faktura. Eller der du har hatt bruk for å vite hvem som har bekreftet fakturaen. Eller hvem fakturaen har blitt videresendt til.

Du har sikkert opplevd flere situasjoner der du har trengt hjelp. I Symbrio får du svar på alt du lurer på.

Bestill en demo, så får du svar på spørsmålene dine!

Attestera-fakturor-i-Symbrio.png

10 BEKREFTELSESFUNKSJONER DU IKKE KAN UNNVÆRE

BEHANDLE FAKTURAER

Samme faktura kan behandles av flere personer samtidig.

SPORBARHET

Fakturaadministratoren har alltid oversikt over hvor fakturaen befinner seg.

AUTOMATIKK

Du kan opprette et automatisk fakturasertifikat for fakturaer uten prisavvik mot ordrer.

KONTERINGSMALER

Bruk en konteringsmal for å spare tid og kontere riktig.

OPPFØLGING

Du håndterer og følger opp alle typer leverandørfakturaer.

KVITTERINGSHÅNDTERING

Bestillinger kan speiles mellom Symbrio og økonomisystemet.

FØR- OG ETTERKONTROLL

Du kan tidlig fange opp fakturaer via innstilte regler, og du kan også kontrollere dem før de sendes til økonomisystemet.

KONTERINGSREGLER

Regnskapsregler hjelper deg med å minimere feil postering.

DELE OPP

Du kan dele opp konteringsradene.

SØK

Detaljsøk på faktura- og ordredata og postering. Skriv ut flere fakturaer samtidig.

 

VIL DU SE FAKTURAHÅNDTERING I PRAKSIS?

Bestill en demo, så får du se hvordan du kan følge hvert trinn i fakturaprosessen ved hjelp av fakturaloggen. Eller hvordan du kan sende fakturaen på e-post både internt og eksternt uten å gå ut av fakturavisningen.