SYMBRIO ER EN ENKEL LEVERANDØR Å HA MED Å GJØRE

Det sier Örjan Magnusson, Logistics Manager i Eltel Networks.

Eltel jobber blant annet med langsiktige kontrakter, det vil si rammeavtaler som løper over flere år. De poengterer likevel overfor leverandørene at det ikke er snakk om noen enerett – det er opp til leverandørene om de vil ha Eltel som kunde.

SLIK JOBBER ELTEL NETWORKS MED SYMBRIO

Buy-on-net eller Bajonett?

I 2005 ble Symbrios  innkjøpssystem rullet ut i Eltel Networks. Da Örjan Magnusson ble ansatt som Logistics Manager i Eltel Networks i 2006, var implementeringen av systemet nettopp fullført.


Symbrios innkjøpssystem var allerede tatt i bruk, og Eltel døpte det «Bajonett».

I utgangspunktet hadde Eltel fortsatt en operativ innkjøpsavdeling, det vil si at bestilleren ute i felten ringte inn eller sendte inn en bestilling til innkjøpsavdelingen. Etter hvert som Bajonett ble mer integrert i organisasjonen, skar de ned på det operative innkjøpet. Det bidro i sin tur til at innkjøp ble lagt til produksjonsenhetene, og den strategiske innkjøpsatferden begynte å ta form. I dag kan prosjektlederen for eksempel være den som tar hånd om bestillingene.

HVORDAN VAR SITUASJONEN DA ÖRJAN KOM INN I BILDET?

«Det var forholdsvis smertefritt – systemet var relativt enkelt å ta i bruk for organisasjonen, brukervennlig og intuitivt sammenlignet med forretningssystemet vårt,» forteller Örjan.

Örjan Magnusson på Eltel Networks

VIL DU VITE HVA SOM ER ELTELS SUKSESSOPPSKRIFT?

Bestill gjerne en demo, så viser vi hvordan det fungerer!

 

HVORDAN KUNNE SYMBRIO TAS I BRUK SÅ ENKELT, MED TANKE PÅ AT MENNESKER OFTE HAR LITEN VILJE TIL ENDRING?

"På den tiden var Fixed Communication vår største organisasjon, og de hadde ikke så store problemer med dette. Fortsatt er det de som bruker systemet mest. Vi har vokst, med nye oppkjøp over hele verden. Andre steder er det en helt annen kultur," forklarer Örjan.

"Den nye, store utfordringen blir å få til én eneste global kjøpsprosess, det vil si én løsning for alle," sier Örjan.

HVA ER DEN BESTE FUNKSJONEN I BAJONETT?

"Den beste funksjonen er optimaliseringen av handlekurven, det vil si prissammenligningen. Noen forutsetninger må jo være oppfylt for at den skal fungere – det må være en E-nummer-standard," sier Örjan.

Örjan forteller videre at det blir vanligere å ha langsiktige kontrakter som løper over flere år. De inngår rammeavtaler, kanskje to–tre stykker. 

De poengterer likevel overfor leverandørene at det ikke er snakk om noen enerett – det er opp til leverandørene om de vil ha Eltel som kunde. "Leverandørene må ha konkurransedyktige priser i systemet, og i denne typen strategi er Bajonett et utmerket verktøy," forteller Örjan.

Eltel Networks jobbar med Symbrio.jpg

Last ned hele intervjuet med Örjan Magnusson på Eltel Networks

ELTEL HAR KNYTTET MANGE LEVERANDØRER TIL SYMBRIO – HVA ER FORDELEN MED DET?

"Det som er bra med å ha så mange leverandører knyttet til Bajonett, er at Eltel mottar E-fakturaer også fra nettleverandørene. Dette er veldig bra med Symbrio – vi får ikke bare et fakturahode med et totalbeløp, men også radinformasjon, noe som gir oss en omfattende kilde av statistikk som er nyttig ved nye forhandlinger," forklarer Örjan.

"Mange tror at det kun er mulig å få god statistikk ved å benytte systemordrer, men vi får jo E-faktura på radnivå selv om vi har hentet varene i butikk. Andre land skjønner ikke hvordan vi kan få så god statistikk også med hentefakturaer. Dette er et resultat av tilknytningen til nettleverandører," forklarer Örjan.

"Prosjektanskaffelser for bestemte kontrakter blir stadig viktigere. Vi ser i større grad hva som trengs fra kundens ståsted. I kundekontrakter er det kjempeviktig å ha en åpen prosess hele veien, så vi ikke ender opp med å fastsette avtalevilkår overfor leverandøren som ikke stemmer med kunden. Vi sitter jo midt mellom kunden og leverandøren," sier Örjan.

Eltel.JPG

Last ned hele intervjuet med Örjan Magnusson på Eltel Networks