Bildkälla: Bravida

"FOR TI ÅR SIDEN VAR DET CA. 2000 BRUKERE, MENS DET I DAG ER DET DOBBELTE, CA. 4000 BRUKERE"

En av de største fordelene med Bravis er prissammenligningen, mener David Edner, ansvarlig for innkjøpssystem konsern i Bravida.

DETTE MENER BRAVIDA OM SYMBRIO

I drøyt ti år har Bravida jobbet med «Bravis», deres eget navn på SYMBRIO. I dag har Bravis ca. 4000 brukere, som daglig bestiller varer, prissammenligner, lager rapporter og kontrollerer fakturaer.


David Edner, ansvarlig for innkjøpssystem konsern, nevner blant annet disse fordelene:

  • prissammenligningen

  • enkelt å hente ut informasjon

  • å kunne knytte bestillingen til fakturaen

”I HAVE A DREAM”

David Edner, som har vært ansvarlig for innkjøpssystem på konsernnivå i Bravida i flere år, har lang erfaring med Symbrio. Vi i Symbrio ble kjent med ham på hans tidligere arbeidsplass, der SYMBRIO (systemet) var implementert rent teknisk, men også måtte implementeres hos sluttbrukerne. David startet blant annet karrieren som coach for SYMBRIO, og lærte opp mange sluttbrukere rundt om i landet. Han ble snart ansvarlig for hele systemet og opplæringsvirksomheten, og noen år senere ble han ansatt i Bravida.

 

I dag opplever David at det er stor forskjell når det gjelder digital modenhet sammenlignet med ti år tilbake. «For ti år siden satte vi alle involverte aktører på prøve på en helt annen måte,» forklarer David. «Bare det å få leverandørene til å forstå hva de skulle gjøre, var en utfordring.» Davids egen stilling har naturlig nok også endret seg. Fra å ha hatt en rådgivende rolle styrer han i dag utviklingen sammen med oss i Symbrio.

SKAPE FLEKSIBLE LØSNINGER

David Edner på Bravida

"Bravida har gjort en formidabel jobb med å implementere Bravis (Bravidas navn på SYMBRIO) i virksomheten. 

Men markedets krav og de digitale forutsetningene endrer seg og stiller nye krav til oss. 

Derfor er det viktigere enn noensinne å skape fleksible løsninger som støtter denne utviklingen," sier David.

VIL DU VITE HVORDAN BRAVIDA JOBBER?

Bestill en demo, så får du vite hvordan Bravidas suksessoppskrift ser ut!