logo-Radiator.png

"Symbrio är en naturlig del för Radiator VVS - 

helt klart!" 

Gå vidare och ladda ned hela intervjun!

Så blir Symbrio en naturlig del i verksamheten.

Precis innan Corona bröt ut intervjuade vi Johan Gustafsson, Inköpschef på Radiator. Den intervjun vill vi nu bjuda på. Ha en trevlig läsning!

 

Radiator, snart 100 år, är en av de äldsta privatägda bolagen inom installationsbranschen.

Deras logotyp vittnar om ett bolag som har funnits i många år: charmigt, tryggt och respektingivande.

 

1924 startade Radiator upp sin verksamhet i Örebro och har sedan dess startat upp filialer på flera orter runt omkring i landet: Göteborg, Växjö, Jönköping, Stockholm, Ludvika och Härnösand för att nämna några. Gemensamt för de olika filialerna är att de jobbar mycket lokalt.
 

”De kan ju sin marknad bäst” säger Inköpschefen Johan Gustafsson.

 

Radiator balanserar sina affärsmässiga inriktningar på ett väldigt sunt sätt. Man fokuserar till exempel inte bara på bostadsproduktion. Radiator investerar heller inte i nya bolag utan växer organiskt och har idag ca 450-500 anställda på 31 orter. Radiator vill inte bli ett tjänstemannaföretag och man vill att organisationen ska förbli platt med högt i tak och korta beslutsvägar.

 

Detta verkar vara en av förklaringarna till att personalomsättningen är låg och att de aldrig har haft svårt för att hitta personal.

Radiator på väg till jobb

Vilka är de typiska arbetsuppgifterna för dig som inköpschef?

De typiska arbetsgifterna för en inköpschef beror lite på säsongen på året. Från januari till maj är det prisförhandlingar med grossisterna.

 

Vi jobbar mycket med Radiator-standarder, till exempel antalet produkter från olika leverantörer. ”Det ska vara enkelt för vår medarbetare att veta när man ska använda respektive leverantör” säger Johan.

 

Mycket av arbetet handlar också om att vårda de avtal som finns, men även att medarbetarna vårdar avtalen.

Hur jobbar Radiator med Symbrio?

2007 investerade Radiator i Symbrios inköpssystem. De var tidigt ute med en sådan investering och är också därför en av Symbrios äldsta kunder.

 

Johan pratar en hel del om ”Radiator-andan”, något Symbrio i viss mån är en del av. Radiator-andan innebär bland annat ett gemensamt sätt att arbeta på, oavsett filial.

 

Radiator satsar mycket på internutbildning ”Vi ser att det är väldigt viktigt att få in personalen direkt i våra system. Slänger man en platta eller dator i knät på dem och säger ”använd Symbrio ” så kommer ingen förstås att göra det”.


Montör från Radiator i ett arbetsmoment

Några fördelar med Symbrio

”Vi försöker vara väldigt noggranna med att förklara nyttan och varför vi använder det här. Det handlar om besparingar både för bolaget i stort men också för montören, för projektet och för det dagliga arbetet”

 

”Vi försöker alltid anpassa utbildningarna till deltagarna. Det kan vara människor som kommer från andra företag som tidigare arbetat med Symbrio. Medan andra kan ha med sig liten datorvana.”

 

”Om vi inte lägger tid på att förklara får vi inte den effekt på användande som vi strävar efter.”

Och kort därefter fyller Johan på med andra fördelar:

  • Du får en bättre överblick

  • Du får tillgång till prisjämförelsen

  • Du slipper sitta i telefonkö och det kan bli missuppfattningar

 

”Det brukar inte vara några som är emot utan mer att de vill lära sig.”, säger Johan.

Gubbarna-inne-i-boden.jpg
Gubbarna-inne-i-boden.jpg

Vill du boka en demo istället?

Radiatorskylt-stor.jpg

 Vill du ladda ned hela intervjun i ett pdf-dokument istället?

Klicka på ikonen och ladda ned hela intervjun!