FIND DE BEDSTE PRISER MED PRISSAMMENLIGNINGEN

Kunne du tænke dig at sammenligne dine artikler blandt de leverandører, du har en aftale med, i ét system? Så er Symbrios prissammenligning dit bedste hjælpemiddel.

LAD SYMBRIO PRISOPTIMERE BLANDT DINE LEVERANDØRER

Slip for at bruge en masse tid på at søge efter priser i forskellige webbutikker for derefter at sammenligne dem manuelt.  Sammenlign i stedet priserne i ét vindue, og få besked om den bedste pris direkte i systemet.

Du fylder din indkøbskurv med varer og klikker på Prissammenligningen. Prissammenligningen viser dig straks de artikler fra forskellige leverandørerder er dit bedste valg. Dit bedste valg er baseret på rabatter, bonusser, sortimentsartikler og/eller lagersaldo.

Prissammenligningen er baseret på leverandørernes artikelnummer eller branchenummer og viser den laveste pris direkte i Symbrio, så snart du har fundet de artikler, du ønsker at sammenligne.

Book en demo, og lad dig inspirere af, hvor effektivt dine konkurrenter arbejder med prisoptimering.

BEREGNING AF RABATTER I SYMBRIO

Lad os vise dig, hvor meget du kan spare med ét beregningseksempel. Forestil dig også den tidsbesparelse, du får, ved at lade Symbrio foretage beregningen for dig.