• Katarina Hjertstedt

Vilka utmaningar står en produktägare inför?

Uppdaterat: 2 aug. 2019

PRIORITERING - UTVECKLING - RELEASE!

Som produktägare på Symbrio lever jag till viss del i längre, tydliga cykler utifrån hur vår nuvarande releaseplanering ser ut med fyra releaser per år.


Prioritering – utveckling – release!


Det är ett fungerande, pågående ekorrhjul med ständig beredning, granskning, estimering och prioritering av nya och gamla User Stories. Inför en ny releaseplanering får vår Product Backlog ett större fokus då innehållet ska fastställas – vad som är mest prioriterat för stunden och behöver utvecklas.


Vi har vårt produktråd – beslutsmötet inför en ny utvecklingsperiod, och vi gör en prognos på vad vi anser ska hinna utvecklas utifrån vad som är mest prioriterat för stunden. Estimerade User Stories kontra estimerad utvecklingstid. Styrkan, men även utmaningen, är sedan att bibehålla vårt agila förhållningssätt med en flexibilitet att göra förändringar om morgondagen bjuder på ny spelplan. En hel del kan hända från vecka till vecka och vi måste ha möjlighet att prioritera om.

Så vi prioriterar, utvecklar och har en release, ganska så tydligt och enkelt … dock finns det en hel del spännande utmaningar som jag dagligen ställs inför.


-------------------------------------------


Vår Product Backlog växer

Vår ständigt växande Product Backlog med User Stories kräver en kontinuerlig omvård, skötsel och engagemang. Kritiska, bra, spännande krav, önskemål och förslag trillar ständigt in från olika interna och externa ”intressenter” till vår produkt. Det tenderar att alltid komma in viktigare och mer brådskande krav än de som redan finns skapade. Kunder – befintliga, nya, potientiella – alla har krav och önskemål som vi självklart skulle vilja förverkliga.


Krav från kunder är dock inte de enda krav som växer i vår backlog. Ständiga förbättringar för administration, konfigureringar, felhantering, gränssnitt, mobilitet, prestanda, statistik … Att bibehålla vår produktvision om att hantera alla inköp och fakturor ska även hela tiden vara vår långsiktiga prioritering.


Maria Aspenberg, tidigare produktägare på Symbrio
Maria Aspenberg, tidigare produktägare på Symbrio

Bygga rätt funktionalitet

Utmaningen att värdera kundnyttan – att den funktionalitet vi utvecklar och släpper i en release skapar direkt eller indirekt värde för kunden. När vi prioriterar interna förbättringskrav för att förenkla/snabba på konfigurering och felhantering för att arbete mer effektivt och spara tid kan även det ge kundvärde. Vi kan därigenom lägga mindre tid på konfigurering vid ett implementeringsprojekt och mindre tid för felhantering under drift och förvaltning av kunden.


Generellla undersökningar visar att endast 20% av funktionaliteten används ofta eller alltid i ett IT-system. Hela 45 % av systemets funktionalitet används aldrig… Vi vill inte utveckla i onödan, utan nyttja vår utvecklingskapacitet att utveckla rätt

funktionalitet.


-------------------------------------------


Inspiration

Jag har nyligen gått en Product Owner certifieringskurs hos Crisp och både fått verifiering på sådant som jag som produktägare på Symbrio redan känner till, men även en hel del matnyttiga tips, verktyg och tankesätt att applicera i såväl det långsiktiga som kortsiktiga, dagliga arbetet. Att både prioritera att rätt funktioner utvecklas på lång som kort sikt, output kontra outcome - att alltid tänka igenom kundvärdet i det vi prioriterar att utveckla, att kunna bryta ner User Stories till Minimum Viable Product för att med liten insats få ut ett kundvärde och kanske det svåraste… konsten att säga Nej!


Som produktägare finns alltså en hel del utmaningar. Jag tycker att dessa är fantastiskt bra sammanfattade i denna 15 minuter långa video om fortsatt intresse finns:

200 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla