• Katarina Hjertstedt

En ny kund i SYMBRIO – vad kul!

Uppdaterat: 2 aug. 2019

Införandeprocessen

Att implementera Symbrios IFH-system (inköp- och fakturahanteringssystem) går i normalfallet relativt snabbt. Vi har EDI-kopplingar mot kundens viktigaste leverantörer och ofta också en standardiserad koppling mot aktuellt affärssystem. Sex veckor efter uppstart kan 70% av kundens inköp och 100% av kundens alla leverantörsfakturor hanteras elektroniskt/digitalt. 


Fantastiskt, eller hur?


Själva införandet drivs enligt vår införandeprocess. Den skapar ordning och reda och vår ambition är att projektmedlemmar, interna medarbetare och kundens representanter, ska känna tillit till och trygghet i processen.


Kundens behov är det viktigaste vid implementation av Symbrio
Kundens behov är det viktigaste vid implementation av Symbrio

Parallellt med arbetet i processen, ska vi på Symbrio också lära av nya erfarenheter och arbeta med förbättringar, så att leverans och kundupplevelse blir än bättre.


Kundens uppsättning och konfigurering i SYMBRIO baseras på ”analysen” som dokumenteras i ett analysdokument. Under analysen definieras hur kundens inköps- och leverantörsfakturaprocess ska sättas upp i SYMBRIO och vilka integrationsgränsnitt som är aktuella mot andra system. Vägen till en komplett analys, från beställning av projektet och överlämning från sälj till efterföljande informationsinhämtning, är nyckeln i vår process - hur får vi den information vi behöver på enklast möjliga sätt?


Om vi ser från kundens perspektiv så vill de helst inte att vi slösar med deras tid. Kunden ska heller inte behöva ta alltför många beslut – vi ska ”bara” lösa kundens problem. Och leveransen ska i slutänden också stämma överens med, eller gärna överträffa kundens förväntan. Det ställs med andra ord krav på oss att vi har förståelse för kundens verklighet och att vi är tydliga och kan kommunicera på ett sätt som kunden förstår.


Ofta fungerar processen bra men ibland kan det dyka upp överraskningar - när analysen är klar, analysdokumentet godkänt av kunden och tester påbörjas, konstateras att resultatet inte stämmer överens med kundens verklighet. Vi eller kunden kan ha gjort feltolkningar som fått större konsekvenser. Det kan också vara så att kundens förutsättningar ändras under resans gång. Det blir en form av avvikelse som måste hanteras och som påverkar alla parter i projektet vilket gör att den ursprungliga planen måste revideras.


Baserat på de erfarenheter vi gör i projekten så driver vi förbättringsarbetet framåt, det kräver uthållighet men i utbyte får vi bättre kvalitet och effektivitet i leveransen och förhoppningsvis en nöjdare kund.


Men även om vi försöker standardisera vår process är alla kunder olika och vi måste behålla vår flexibilitet, vi får inte glömma att kundens behov är det viktigaste (inte införandeprocessen ...) 

144 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla