• Katarina Hjertstedt

IT enligt Pyongyang-modellen

Uppdaterat: 1 aug. 2019

Pyongyang, huvudstaden i Nordkorea, med ca 3,3 miljoner invånare enligt uppgifter från Wikipedia, står ibland som modell för samarbetet mellan IT-gränserna i Sverige. Den rådande modellen i Pyongyang och i Nordkorea i allmänhet bygger på att stänga ute hela världen. Utomstående initiativ ses som hotfulla och måste bekämpas med alla tänkbara medel utan någon hänsyn till vad kostnaderna kan tänkas bli.


Tyvärr råkar vi ibland på andra IT-systemleverantörter som mer eller mindre kopierar Pyongyangmodellen när det kommer till olika former av samarbetsprojekt. På Symbrio blir det ganska naturligt att ifrågasätta denna modell.


Majoriteten av alla företag, stora som små, jobbar i en eller flera it-relaterade processer. Det låter rätt formellt och tråkigt, men det är faktiskt sant. Vi pratar om affärssystem, ärendehanteringssystem, inköpssystem, fakturahanteringssystem, dokumenthanteringssystem och troligtvis en mängd andra system. Därutöver kategoriseras de som ERP-system, CMS-system, CRM-system. Listan kan göras lång. För en slutanvändare är de här begreppen dock helt ointressanta.


De vill bara att de ska fungera.

Oavsett system måste varje användare lära sig vilka knappar de ska trycka på vid rätt tillfälle och vid rätt sammanhang. Systemen i sig kan i vissa sammanhang fungera oberoende av varandra, men det blir en stor fördel för såväl företaget som slutanvändaren om systemen pratar med varandra. En signal skickas över från ett system till ett annat att nu är något klart. Det är din tur nu att fortsätta bearbeta datat. Det bearbetade datat skickas tillbaka och vips kan slutanvändaren fortsätta med sitt arbete utan någon som helst vetskap om vad som pågår i det fördolda.


En användare ska inte heller behöva fundera över signalernas resor fram å tillbaka, flera gånger per dygn, det ska bara fungera.


Det är här Pyongyang-modellen kommer in i bilden.NEJ! Vägra samarbeta enligt Pyongyang-modellen!
NEJ! Vägra samarbeta enligt Pyongyang-modellen!

Som systemleverantör är du en del av en globaliserad värld där kravet på att kunna interagera med andra system är den viktigaste livlinan att följa.


Symbrios inköps- och fakturahanteringssystem kompletterar andra system som en del av en större process. Och andra system kompletterar Symbrios. Med andra ord, vi skickar över och tar emot signaler till och från våra system utan att slutanvändaren är medveten om det.


Slutanvändaren är ju bara intresserad av att det ska fungera.


De flesta aktörer som levererar någon form av system eller applikation har med tiden börjat öppna upp den tidigare så slutna dörren och anpassat sig till verkligheten. Ingen gillar väl att behöva bli utmanad och ge upp potentiella affärer eller i värsta fall ge upp en hel kund?


Sålt smöret och tappat pengarna?
Sålt smöret och tappat pengarna?

Trots Symbrios öppna dörr tappar vi ibland en affär, antingen delvis eller helt. Det är ju kunden i slutändan som bestämmer hur de vill ha det och då får man anpassa sig därefter. De flesta inser att branschen inte är så stor och ett dåligt rykte kan i förlängningen göra en skada större än nödvändig –what goes around – comes around ...


Ett av våra ledord är Professionalism. Vi påminner oss ständigt om detta ledord och ställer oss ofta frågan: hur agerar vi på bästa sätt?


Vi skulle aldrig drömma om att försöka gå in i andra processer, streta emot och motarbeta så att kunden inte får den lösning de efterfrågar. Eller ännu värre, hitta på märkliga argument kring uppkomna merkostnader och dessutom tvinga på kunden konstigheter som kan liknas vid böter. Det är inte professionalism. Det är handelshinder som skadar såväl det egna bolaget som kundens behov av att få arbeta på ett kostnadseffektivt sätt.


Kunden vill ju bara att det ska fungera.


Frågan är dock: vad gör man åt dessa handelshinder?


Det här med att streta emot länge och intensivt, skapa sig ett dåligt rykte, lägga ut minor, sätta upp tullavgifter och tiga som en mussla ... Varför gör många IT-aktörer på detta vis? Varför motarbetar man kundens önskemål? Varför förhalar man projektets fortskridande? Varför lovar man att återkomma? Varför sätter man sin existens på spel? Varför?


Det är det här som är Pyongyang-modellen!


Men, som sagt, vissa har börjat öppna upp den slutna dörren för omvärlden. Inte för att en annan IT-leverantör begär det, utan för att den gemensamma kunden tydligt framställer integrationen som ett nödvändigt led.


Kunden har förstått. Pyongyang-modellen och handelshinder är inte ett alternativ.


Det ska ju bara fungera!

32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla