• Katarina Hjertstedt

"Symbrio är en av de bästa platserna jag varit på under mina 20 år som konsult"

Uppdaterat: 31 juli 2019


Efter dryga 12 månader avslutar vår konsult Jalil Farid sitt uppdrag hos oss. Som vanligt tycker vi det är tråkigt när en konsult lämnar oss som vi har byggt upp en mycket fin kontakt med. 

Symbrio är en av de bästa platserna jag varit på under mina 20 år som konsult.
Avtackning Jalil

Jalil har jobbat som konsult i över 20 år och har därför mycket kunskap i bagaget. Hans uppdrag hos oss har inneburit att kliva in som testare/testkoordinator där ordinarie personal har gått på föräldrarledighet. Som testare har Jalil koordinerat hela testarbetet, arbetat operativt och kommit med förbättringsförslag i själva testprocessen. 

Som konsult är det vanligt att man kommer in i ett helt nytt projekt, men i Symbrios fall blev det ett vikariat vilket i sin tur innebar att han hamnade mitt i hetluften.

Jalil blev tidigt uppmuntrad av utvecklingschefen att komma med förbättringsförslag. Något han också gjorde där ett var att skapa en mall för en produktriskanalys.

Vad är en produktriskanalys?

Jalil börjar sin förklaring med att beskriva hur utvecklarna jobbar; de utvecklar nya krav och tekniska krav som i sin tur är en refaktorisering av befintlig kod.

Refaktorisering? Vad betyder nu det?

Refaktorisering kommer från det engelska begreppet ”refactoring” och betyder att man stegvis förbättrar kvaliteten av en programkod.

Jalil utvecklar sin förklaring med ett för oss intervjuare ytterligare nytt begrepp ”spagettikod”.

Nu börjar det bli mycket att hålla reda på.

Jalil fortsätter:

”Allteftersom det läggs på nya funktioner på kodbasen blir det med tiden svårt att underhålla kodbasen. En sådan kod kalls för ”Spagettikod”. Underhållning av en ”Spagettikod” blir dyrt och ohållbart i längden. Det blir helt enkelt rörigt och man får svårt att se var de olika trådarna sitter fast.

Vi måste därför förenkla koden utan att riskera grundfunktionerna. Systemet ska fungera som det är tänkt att fungera. Men det måste bli enklare och lättare att underhålla. Därför är refaktorisering viktigt, dvs förbättra kvaliteten på programkoden.”

Då återgår vi till produktriskanalysen:

När utvecklarna tidigare förbättrade ett område hade man ingen riktigt rutin för att analysera eventuella samband mellan förbättringen och andra delar i systemet. För att eliminera risken att funktioner fungerade sämre på grund av att en ny funktion hade utvecklats tog Jalil och hans team fram en mall för produktriskanalys.

Rent praktiskt innebär produktriskanalysen att när ett område har förbättrats så undersöker man hur den kommer att påverka andra delar och på vilket sätt det finns ett samband. Testarna vet då att man inte bara ska funktionstesta det nya området utan även alla andra delar som har ett samband med det nya. Ett exempel kan vara att man har ändrat i applikationen där databasen blir påverkad. Då måste man förstås även titta på databasen. Eller att man ändrar i databasen och en tjänst blir påverkad. Då måste man också verifiera att tjänsten fungerar som den ska.

Idag är produktriskanalys en självklarhet.

Vad mer har du hunnit uppleva under din tid hos oss?

Många kritiska tester har blivit automatiserade. Det handlar om kritiska flöden för såväl leverantörer som kunder, till exempel rekvisitionsflöden och orderflöden.

Två nya personer hann bli anställda under året som gick. Jalil fick coacha och lära upp de nya och tillsammans har de byggt upp ett bra team med flera nya rutiner. Nyligen kom även ordinarie testare/testkoordinator tillbaka från föräldrarledigheten som nu har mycket nytt att ta in.


Jalil trivdes mycket bra som konsult på Symbrio
Per Carlsson kom in som ny testare

Från fyra releaser per år till löpande releaser

När Jalil började för ett år sedan hade Symbrio fyra releaser per år. Idag har vi löpande releaser som är ett resultat av ett nytt arbetssätt i utvecklingsprocessen. Där har utvecklingschefen varit drivande men som av naturliga skäl har påverkat testarbetet stort.

”Tidigare körde vi automattester och manuella tester mot samma databas. Detta har vi varit tvungen ändra på vilket betyder att vi kör automattester och manuella tester mot separata databaser”, förklarar Jalil. 


I samband med detta kommer Jalil in på ”Release candidate”. Och vad betyder det?

Kortfattat betyder det att Release candidate, RC, är en ny acceptanstestmiljö där vi jobbar på ett betydligt mer effektivt sätt än tidigare. Utvecklare jobbar med sina features, till exempel ett nytt krav från en kund, som sedan funktionstestas av testarna och acceptanstestas av produktägarna.

För att testarna ska kunna funktionstesta ett nytt krav direkt när det kommer har de parallellt arbetat med förberedelser. Det handlar bland annat om att ta fram testspecifikationer och att ta fram testdata. Detta är ett exempel på hur man har effektiviserat hela utvecklings- och testprocessen.

Medan testning pågår jobbar utvecklarna vidare med nya ”features”. Ibland kommer också krav tillbaka till utvecklarna som då får ta tag i felrättningen. Det viktigaste är dock att bollen är i rullning hela tiden. 

När testarna och produktägarna är klara med sina funktionstester respektive acceptanstester kan ett eller flera krav tillsammans bilda en Release candidate. Man bedömer den vara mogen för den release som är på gång.

Vad har du lärt dig?

Även om Jalil kom till oss som konsult och bidragit med mycket så har även han lärt sig en hel del. Han hade aldrig tidigare jobbat med system inom Inköps- och installationsbranschen. Även flera nya verktyg har han kommit i kontakt med.

Vad tar du med dig från Symbrio?

Jalil berättar om den företagskultur han fått uppleva under sitt år på Symbrio. ”En kultur där man uppmuntrar förbättringsförslag och värdesätter nytänkande”, berättar Jalil.

Han upplever heller inte att det finns en ”blame-kultur” där man skyller på varandra om fel uppstår. Istället försöker alla hjälpas åt där de kan för att lösa problemet. Jalil beskriver det som en väldigt fin teamkänsla med genuint ansvarstagande. Något som är mer sällsynt på större bolag.

Jalil har inte direkt känt sig som en konsult på Symbrio, mer som en i gänget. ”Om man som konsult trivs bra så presterar man också mycket bättre”, förklarar Jalil. 

 

Det Jalil kommer att sakna är:


  • effektiviteten

  • ansvarstagandet

  • samarbetet

  • inte så hierarkiskt

  • möjligheten och uppmuntran till förbättringsförslag för både konsulter och anställda


 

En helt ny erfarenhet är de filmer som ett gäng på Symbrio producerar. Det handlar inte om instruktionsfilmer eller liknande utan om filmer där man lyfter fram roliga incidenter som har hänt på kontoret eller konferenser. Jalil har sett samtliga!

Testaren Jalil har konsultat två år på Symbrio.
Konsulten Jalils uppdrag är slut och han är på väg mot något annat.

Symbrio är en av de bästa platserna jag varit på under mina 20 år som konsult”, säger Jalil. 

Det blir vi på Symbrio såklart oerhört glada och stolta över att höra. Vi håller ju helt med honom på den punkten.😊

68 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla