• Katarina Hjertstedt

I huvudet på en nyanställd

Uppdaterat: 2 aug. 2019

"Jag kände redan från dag ett när jag började jobba på Symbrio att jag kommit till ett personligt bolag med trevliga och engagerade kollegor som bryr sig.


En av anledningarna till att jag tycker Symbrio känns så personligt är alla mysiga traditioner som finns på företaget, stora som små. T.ex. när Symbrios produkt ska testas inför en release så är det alltid någon av kollegorna som fixar fram ”testgodis” för alla som är med och testar. Och varje år görs en skidresa till alperna som alla ser mycket fram emot. Alla dessa trevliga traditioner gör att man trivs lite extra som anställd.


Jag har en fantastisk mentor som tagit hand om mig den första tiden och som jag fortfarande vänder mig till när jag har frågor eller stöter på problem. Även övriga i utvecklingsteamet där jag jobbar ställer gärna upp när jag behöver hjälp med något. 


I början fick jag delta i flera givande introduktionsmöten för att få förståelse för företagets olika processer, produkten och hur man jobbar på de olika avdelningarna. Detta gör att man som nyanställd känner att Symbrio är mån om att man kommer in i bolaget ordentligt. 


Men det som fått mig att känna mig mest välkommen är bl. a. följande citat från ett mail jag fick av en av mina nya kollegor: "Välkommen till Symbrio, du är efterlängtad. Vill bara att du ska veta att du alltid kan höra av dig till mig om det är något du undrar över utöver det som dina närmsta kollegor, chef och mentor kommer hjälpa dig med. Vi kan ta lunch någon dag när det passar."


/Rosanna


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"The first day I started working at Symbrio, I immediately felt that I had come to a personal company with friendly and dedicated colleagues.


One of the reasons for me feeling that Symbrio is a personal company are the traditions, both formal and informal. For example, during the test period of a new product release there’s always someone who provides “test candy” for everybody involved in the testing. And each year the whole company travels to the Alps, a trip that is very much looked forward to. All these nice traditions makes you feel a bit more happier as an employee.


I have a fantastic mentor who took care of me during my first time here and that I still can turn to with a question, or if I would encounter a problem. I feel that this applies for everybody in the development team, where I work, -all will happily provide help should I need it.


I the beginning of my employment, I got to participate in several appreciated introductory meetings to get an understanding of the company’s processes, the product and how each department works. This makes you feel that Symbrio is dedicated to make a new employee at home with the company.


But what has made me feel even more welcome is the following quote from an e-mail I received from one of my co-workers:


Welcome to Symbrio, we have been looking forward for you” Just want you to know that you can always come to me if there’s anything you need, besides from what your team or your boss can help you with. We could have a lunch someday, when it suits you.”


/Rosanna

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla