• Katarina Hjertstedt

Renovera eller bygga nytt?

När kommer byggbranschen att tillämpa cirkulär ekonomi?

Byggbranschen är den bransch som har långt kvar när det kommer till cirkulär ekonomi. Den är till och med bland de sämsta i klassen.


Vad beror det på och vad är egentligen cirkulär ekonomi? Via webbinariet “Cirkulär ekonomi, klimatet och byggsektorn” av Aktuell Hållbarhet fick vi svar på många funderingar. Gästföreläsare var Andrea Pap de Pesteny (Gruppchef Skanska Sverige), Ivana Kildsgaard (Hållbarhetschef Tengbom) och Jeanette Green (Affärsutveckla IVL).


Vad cirkulär ekonomi bland annat handlar om är hur du kan återanvända material, det vill säga hur du kan använda material och energi som går åt vid ny- & ombyggnation på ett bättre sätt?

För några år sedan drog NCC igång en digital plattform via sitt eget företag Loop Rocks som gick ut på att återanvända byggmaterial. Man ville helt enkelt starta igång en marknad för sekundär byggmaterial. Loop Rocks blev snabbt högintressant och fick många användare, men på grund av brist på externa investerare lades projektet ned.

NCC var förmodligen före sin tid. Det fanns ingen lönsamhet i projektet.

Byggbranschen är viktig men det tar tid att ändra invanda affärsstrukturer med många inblandade aktörer.

Nederländerna ses som ett föregångsland när det kommer till cirkulär ekonomi. Där ställde man sig frågan:

Hur kan 70% av hela ekonomin bli sekundär? Det fanns fyra faktorer att förhålla sig till där en befann sig inom ramen för byggsektorn: renovera istället för riva och bygga nytt!


Utmaningen är dock att hela infrastrukturen är anpassad för slit å släng och det är billigare att köpa nytt än begagnat.


Varför är Byggbranschen så dålig på cirkulär ekonomi?

Skanska Sveriges gruppchef Andrea Pap de Pesteny förklarar att det handlar om att agera på det som efterfrågas. Byggnadsverken ska idag:

 • ha en lång livslängd

 • kostnader ska hållas nere

 • ha hög kvalitet

 • ha hög säkerhet

 • ha låg risk

Därutöver ska man hålla tider. Den cirkulära ekonomin finns över huvudtaget inte med i bilden. Det kommer ta tid att driva en förändring mot cirkulär ekonomi där också lagstiftningen spelar en stor roll, även i beställarledet.

En annan aspekt är att återbrukat material måste ha samma kvalitet och hållbarhet som nytt material.

Ivana Kildsgaard, Hållbarhetschef på Tengbom, förklarar att man behöver sätta ett värde på en byggnad utifrån materialet som finns inbyggd i fastigheten, det vill säga ett värde för andra- och tredjehandsmarknaden.

Värdet ska inte bara baseras på var byggnaden finns, i stan eller på landet, utan på värdet baserat på material. Man måste helt enkelt börja räkna på fastighetsvärdet på ett nytt sätt.

Sätta krav på återbruk redan vid upphandling

Kravställningen är en viktig aspekt för att komma vidare i återbruket. Marknaden för andrahandsmaterial finns knappt och därför inte heller kunskapen. Det är svårt att hitta information.

Ivana Kildsgaard pratar om “harmonisering” som bland annat innebär:

 • standardisering av kravställningen

 • information kopplad till olika produkter

 • systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen (hur ställer man kraven från början?)

 • skapa ett informationsflöde som är kontinuerligt rakt igenom hela byggprocessen

 • samma information i alla fastigheter och hos alla producenter

Jeanette Green, Affärsutvecklare på IVL, pratar också om värdet av materialet, det vill säga att materialet måste få ett högre värde. Hon vill utmana branschen att jobba mer digitalt då det skulle underlätta informationsflödet och kopplingen mot andra nyckeltal för hur materialet har blivit återvunnet. Det ska vara lika lätt att köpa återbrukat som nytt.

För att komma igång med cirkulär ekonomi behöver vi ändra våra normer när vi bygger. Vi är vana vid och trygga i vår byggprocess så som den ser ut nu. Man behöver därför utmana dessa normer, våga ställa andra krav och hitta nya affärsmodeller där alla känner sig trygga.

Kan Corona-krisen skynda på kravet på cirkulär ekonomi?

Andrea från Skanska Sverige tror att Corona-krisen har lett till att folk nu är mer villiga till att titta på cirkulär ekonomi och utveckla den.

Ivana från Tengbom tänker ta chansen att ta tag i cirkulär ekonomi ännu mer nu när intresset för miljön har blivit större. Vi behöver dock utveckla fler digitala samarbetsformer och hur startar vi igång marknaden digitalt? Jeanette från IVL menar att Corona har visat att det har gått relativt enkelt att ställa om på flera sätt så därför kanske även detta arbete med cirkulär ekonomi kan vara mer mottagligt. Hon märker ett större intresse och går in i detta med mer mod och öppenhet. När kan vi i Sverige vara ekonomisk cirkulära? För att Sverige ska bli mer klimatsmart så måste man börja hantera frågan om cirkularitet. Vi är ju redan duktiga på:

 • Energiförsörjning

 • Fjärrvärme

 • Elnät

Men vi har fortfarande en lång väg att gå när det kommer till att återanvända material. “Vi har ju lyckats samla ihop alla miljöbedömningssystem för byggprodukter; till exempel Sunda Hus, Svanen och Basta”, förklarar Ivana från Tengbom. Ett nästa steg är att se över kravställningen när det gäller bedömningen av produkter utifrån cirkulärperspektiv. Så hur lång tid kan detta förändringsarbete ta? Målet är att 2045 ska vi vara cirkulära.


25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla