• Katarina Hjertstedt

”Det är vår nyfikenhet som tar oss framåt”

Uppdaterat: 31 juli 2019

 

”Kundnöjdheten är alltid i centrum”, förklarar produktägaren Johan Nyström. På Symbrio har vi ett produktägarteam på fyra personer där två representerar inköpsdelen, en fakturadelen och den fjärde leverantörsdelen.


Tillsammans planerar de utvecklingen av produkten där kundnyttan alltid står i fokus.


Men hur började allting för Johan?

Som relativt nyutexaminerad IT-ekonom började Johan sin Symbrio-karriär den 1 oktober 2007 som projektledare. Drygt elva år senare har mycket hänt och Johan har på många sätt varit en del av såväl produktutvecklingen som den organisatoriska utvecklingen.

Under kortare perioder har Johan dels vikarierat som säljare, dels jobbat som teknisk projektledare med rena leverantörsintegrationer och till sist som PAO, det vill säga produktägare.

”Alla delarna har varit roliga och utvecklande”, säger Johan, men just nu är det produktutveckling som ligger närmast om hjärtat. Nyutveckling och nya funktioner är den ständiga utmaningen som idag fyller Johans vardag mer än väl. 


Dessutom har Johan alltid gillat att prata med och träffa kunder. Att ringa en kund, diskutera ett problem och tillsammans hitta en lösning är det bästa sättet att komma framåt i utvecklingen, menar Johan. Du får snabb respons och kan diskutera krav in i minsta detalj. Denna nära dialog med kunden gör att det blir lättare att förstå vad som verkligen behöver utvecklas. Kunden får också stöd i själva testfasen så att inga frågetecken lämnas obesvarade.


Johan Nyström, produktägare på Symbrio
Johan Nyström, produktägare på Symbrio

Vad är det mest utmanande med produktägarrollen?

Det mest utmanande är att få tiden att räcka till. Hur ska vi tillgodose allas behov på bästa sätt, både kunder och kollegor? Alla ska bli nöjda och glada på kortast möjligaste tid. Något som blir omöjligt att uppnå om inte alla både ger och tar.

Ett stort steg att försöka uppnå allas nöjdhet är den nya releaseprocessen. Tidigare hade vi fyra större releaser per år som idag har omvandlats till mindre löpande releaser istället. Varför? Jo, därför att vi vill skapa ett bättre flyt för hela utvecklingsprocessen där arbetsuppgifterna blir mer jämnt fördelade. Det handlar om att sprida ut arbetsbelastningen till ett jämnare flöde utan eventuella flaskhalsar samt att vi naturligtvis vill släppa nya funktioner till våra kunder så fort de är färdigutvecklade.

Nu för tiden ”feature togglar” vi kraven vilket innebär att vi kan utveckla delar av ett krav utan att släppa kravet för en kund. På så vis kan vi utveckla ett större krav i mindre delar och när kravet väl är färdigutvecklat så släpper man det i sin helhet.

De mindre delarna gör också att man kan jobba mer och därmed snabbare kunna ta tag i andra utmaningar och inte vara låst vid ett enda stort krav. Om andra mindre krav kommer in, såväl externa som interna, kan vi ta in det mellan de mindre delarna från det större kravet. Detta gör att vi får ett helt annat flyt i utvecklingsprocessen. Det blir också betydligt lättare för testavdelningen som därmed får ett jämnare flöde på sina tester.

”Vi kan leverera många mindre funktioner som ändå är väldigt bra för kunden”, förklarar Johan.

Flera kunder har redan tagit till sig vårt nya sätt att jobba med löpande releaser. De kan komma med ett krav som vi i vissa fall kan ta tag i på en gång. Om det är ett krav som kommer många till gagn så kan det prioriteras. Det är en ständig avvägning mellan för- och nackdelar, men i huvudsak är vi väldigt generösa när det kommer till krav. ”Vi har för vana att tillmötesgå kunden och leverera på ganska snabb tid”, förklarar Johan. Det är en del av vår passion för vår produkt och för nöjda kunder.

Vad är det bästa med Symbrio som arbetsgivare?

Vi har en bra dialog mellan avdelningarna. ”Det är lite nytt för alla när vi går mot löpande utveckling och releaser oftare, men det är vår nyfikenhet som tar oss framåt”, säger Johan.

Det är också bra struktur på bolaget vad gäller dokumentation, genomarbetade processer och tydliga mallar för hur man ska jobba. Ordning och reda helt enkelt.

På återkommande konferenser diskuterar vi ofta hur vi ska arbeta fram bättre rutiner. Något vi sen följer upp och faktiskt genomför.

Ditt roligaste minne hos Symbrio?

Det roligaste minne var en konferens i Alperna år 2009. Johan hade aldrig varit i Alperna förut och det blev en fantastisk upplevelse av såväl den mäktiga naturen som skidåkningen. 

Symbrios konferenser i Alperna
Konferens i Alperna

36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla