• Katarina Hjertstedt

Agera alltid som om du vet, även om du inte vet!

Uppdaterat: 31 juli 2019

Vem är Maria Gustafsson?

Maria Gustafsson är Symbrios första kvinnliga styrelseledamot. Hon har suttit i många styrelser genom åren, alltid som ensam kvinna och alltid i mansdominerande branscher.

1985 tog Maria, som en av de första i landet, examen som systemvetare. Redan då kände hon ett starkt intresse för teknik och hennes val av utbildning kändes därför självklar, trots obruten mark inom området.

Uttrycket ”obruten mark”, förändringsresor och mod löper som en röd tråd rakt igenom hela hennes karriär. Hon gillar skarpt nya utmaningar utan tidigare referensfall och går alltid ”all-in” för att hitta lösningar. Utmaningen är att bena ut vad det är som inte fungerar och att utgå från olika frågeställningar, till exempel:

”Hur ser nuläget ut?”, ”Vart vill man komma?”, ”När ska vi vara där?” ”Hur ser business caset ut?”, vilka förändringsaktiviteter behövs?” ”på vilket sätt kan IT vara ett hjälpmedel?”

Varför valde Maria att bli medlem i Symbrios styrelse?

Nuvarande styrelseordförande Bo Hedenström värvade Maria Gustafsson till ny styrelsemedlem 2015.


Med många års erfarenhet av styrelsearbete i flera andra branscher såg Symbrio Maria som en stor tillgång. Att hon dessutom besitter erfarenhet från att starta upp IT-projekt från grunden med bland annat kunskaper inom Responsiv Design, såg Symbrio som ytterligare en tillgång.

Maria fick en mycket god uppfattning av hur vår styrelse fungerade där ordförande Bosse kändes ”väldigt stabil och senior”. Även Bosse har en bakgrund från industrin vilket bland annat bidrog till att Maria mycket väl kände igen agendan. Bosse går alltid laget runt och lyssnar på allas synpunkter.

Andra avgörande punkter och utmaningar som låg till grund för att Maria accepterade erbjudandet var:

  • att det fanns ”tempo i verksamheten – här pågår utveckling!”

  • stabilt bolag vad gäller ekonomi – det finns kapital för fortsatt teknikutveckling av produkten

  • seriösa etablerade ägare och senior styrelseordförande

  • Symbrio 2.0, det vill säga en etablerad lösning sedan många år som nu ges utökad funktionalitet med Responsive Design

  • Symbrios strategiska utveckling – teknikplattformar, Cloud-lösningar, full scale Symbrio - Lean Symbrio, nya marknader, nya kunder, allianser/partnerskap med andra systemleverantörer, nya tillämpningar


En bild på några ur Symbrios styrelse: Maria, Daniel, Bo och Axel
Några ur Symbrios styrelse: Maria, Daniel, Bo och Axel

Livet som ledare innan Symbrio

Maria har många års ledarerfarenhet bakom sig där Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Ragn-Sells koncernen är de mest utmärkande. Inom Volvo satt hon dessutom med styrelseuppdrag i flera Volvorelaterade bolag samtidigt, till exempel Logistik, Lastvagnar och Volvo Penta. Oavsett bransch har Maria alltid varit såväl yngst som ensam kvinna i styrelsen. Vi återkommer om den ensamma kvinnan längre fram i texten …


Tiden som första CIO på Ragn Sells gav Maria värdefulla kunskaper om bland annat Responsiv Design (vilket vi på Symbrio kommer att ha nytta av). Att dra igång ett projekt inom Responsiv Design var förstås att ge sig in på helt obruten mark, utan tidigare referensfall att hämta erfarenhet ifrån. I sin roll som första CIO:n på Ragn-Sells moderniserade Maria hela den gamla IT miljön till en ny koncerngemensam cloud-baserad state-of-the-art-IT-miljö.

För Maria var det solklart att gå ”all-in” för att lösa uppgiften. Men den innebar också en hel del rationaliseringar, obekväma beslut och krav på ett förändrat beteende. Detta är, och kommer alltid att vara, viktigt att förankra ute i verksamheten där ledningens tydlighet spelar en avgörande roll.Under Volvo-tiden visade hon många gånger prov på sitt sätt att hitta nya lösningar. Låt säga att en ny produkt skulle utvecklas. Maria letade upp möjliga leverantörer, såg till att komma in i leverantörernas teknikorganisationer för att utvärdera att det verkligen skulle fungera i verkligheten och nosade upp kunder som vågade vara med i utvecklingen. I sin roll som första CIO för Volvo Lastvagnars Industriella division så ledde Maria ett globalt IT transformationsprogram för att säkerställa industriella synergier mellan tillverkningsenheterna runt om i hela världen.

Maria avslutade alltid ett lyckat förändringsuppdrag med att fira med sitt team som varit med på resan - Yes we did it!

I bland frågar Maria sig själv: ”hur vågade de anlita mig?” Men Volvos ledning såg hennes kapacitet på ett tidigt stadium.

Hon lärde sig därmed att växa som ledare genom att våga fatta beslut, ta risker, vara ihärdig, inte ge upp i motvind, att leverera som man lovat och att dra lärdom av sina egna och andras misstag.


Som kvinna måste du fortfarande bevisa

Maria har aldrig blivit inkvoterad i en styrelse men upplever att kvinnor fortfarande måste bevisa sina kunskaper och kompetenser i högre grad än män för att vinna respekt. Hon kallar det för ”tuggperioden – då du utmanas av killarna”, ”nollningen”. När övriga medlemmar väl förstår hennes kompetens så vaknar också förtroendet till liv. ”Det brukar gå ganska snabbt” förklarar Maria.


Det handlar mycket om vem som är ledaren. Om ledaren är trygg i sig själv, inte prestige-lysten och mogen sin roll så sätter hon eller han tonen i styrelsekonstellationen.


Maria upplever inte att det är någon större skillnad mellan bilindustrin, renhållningsbranschen eller IT-industrin när det som kvinna gäller att göra sin röst hörd i styrelserummet. Dock vidhåller hon vikten av att våga ta plats och att inte vara rädd för att säga vad man tycker.


”Välj din egen spelplan i en verksamhet och bransch där du trivs, får stimulans och energi. Då bidrar du också mest” är hennes paroll.


En intressant iakttagelse som Maria fortfarande upplever är att män ofta repeterar det andra män säger på beslutsmöten, mest för att kvittera att de hänger med.

Cloud fullkomligt exploderar

Ett ämne som Maria ständigt återkommer till är begreppet ”cloud”. Det är något hon menar ligger i ropet och som närmar sig med stormsteg. ”Det fullkomligt exploderar!” säger Maria. Cloud kräver att man ska kunna hålla sig till en standard, men skapa en automatik kring uppgraderingar både vad gäller teknologisk plattform och funktionalitet.


Våra kunder kommer att abonnera på vår ”produkt” som om det endast vore en tjänst/service. Frågan blir vad man behöver för infrastruktur? Enligt Maria är det enda kravet en uppkoppling via Wifi som ger tillgång till både tjänsterna och lagringen i molnet. Bolagen blir helt enkelt agila. Detta är en utveckling som Maria tror kommer att bestå, men med olika hastighet.


Maria tror också att det finns nya kunder i framtiden som Symbrio ännu inte känner till och kanske andra bolag som vill ”jacka” in sig hos oss. Förhoppningsvis hittar Symbrio kunder som stegvis kan vara med och bidra till denna utveckling.

Nöjesbranschen mer intressant

Fortfarande är det få kvinnor som är verksamma inom tekniksidan och industribolag. Maria är väldigt aktiv och brukar vara ut på olika nätverk, träffa skolor där tyvärr endast ett fåtal tjejer är intresserade av teknik. De visar mycket större intresse för nöjesbranschen och media. Detta är förstås en starkt bidragande orsak till att det fortfarande finns få kvinnor inom teknikområdet. Men vi får inte ge upp teknik är roligt och vi behöver flera kvinnor i teknikföretagen säger Maria.

Ledaren Maria

För Maria kan man aldrig vara ”för fin” för att prata med fotfolket. ”Det är människorna och ingenting annat som gör att bolaget fungerar”, säger Maria.


Under hennes första chefsuppdrag var hon bara omgiven av killar. Hon fick ett tips som hon har följt och som har hjälpt henne i sin karriär:

”Agera alltid som om du vet, även om du inte vet! Våga ta beslut Maria, så tar vi oss framåt och behåller tempot. De andra vet inte heller. Det går alltid att justera ett beslut under resans gång när vi vet mera, det är ingen dramatik med det. Och gör du misstag Maria så lär du dig av det och vet hur du ska göra nästa gång.Maria Gustafsson, styrelseledamot i Symbrio
Maria Gustafsson, styelseledamot i Symbrio


88 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla