• Katarina Hjertstedt

Bättre system, sämre planering och lata människor?

Uppdaterat: 2 aug. 2019

Håkan Ericsson, inköpschef på Veidekke och tidigare inköpschef på Peab, har många funderingar kring leveransplanering och tekniskt stöd. Vi på Symbrio känner Håkan som en mycket tekniskt medveten inköpschef på Peab med stora insikter om såväl inköpsprocessen som byggbranschen.

Symbrio bjöd in till samtal om utvecklingen kring inköp. Med sina 7,5 år på Peab som dels regioninköpschef med personalansvar, dels som divisionsinköpschef, insåg vi att Håkan hade en hel del erfarenheter att dela med sig av.


Håkan Ericsson, inköpschef på Veidekke
Håkan Ericsson, inköpschef på Veidekke

Vi frågade Håkan hur han såg på orderplaneringen igår och idag?

Håkan säger att det inte är någon större skillnad på inköp förr och nu. Den stora skillnaden är tempot som är mycket hetsigare idag. Förr hade man betydligt mer tid på sig i alla delar i byggprocessen. ”Idag skall vi helst ha börjat produktionen samtidigt som vi får kontraktet från kunden på totalentreprenad för att klara tidplanen.”


Det ställer stora krav på inköparen i projekten. Du måste helt enkelt förstå hur hela processen fungerar och vara delaktig i att jobba fram de krav som vi ska ställa vidare mot andra som inte alltid är synliga. Det kan till exempel vara att ”köpa en rörmokare fast man inte har ritat rörinstallationerna, men som kräver teknisk kunskap om vad en rörmokare ska göra.”


Leverantörerna hade inte heller så korta leveranstider som de har idag vilket gjorde att man var tvungen att planera på ett helt annat sätt. Idag planerar man mindre eftersom servicenivån hos leverantörerna har ökat radikalt. Om du beställer sent på eftermiddagen kan du ändå få varorna levererade till nästa dag.


Men enligt Håkan arbetsbereder man fortfarande alla stora moment i byggprocessen vilket bland annat handlar om att ”planera gubbarna”. Dock detaljplanerar man inte allt material, vilket är en stor nackdel.


Så vad blir kontentan av att man inte längre planerar?

”Snittordervärdet har minskat radikalt vilket blir resultatet av att man inte längre planerar. För femton år sedan låg snittordervärdet på ca 3 500 kr inom järnvaruhandeln. Idag ligger det på ca 1000 kr. Skulle man räkna om värdet på 3 500 kr för femton år sedan kanske det skulle motsvara ca 7 000 kr idag”, säger Håkan.


Håkan fortsätter och förklarar att fler ordrar ökar bördan på arbetsplatsens redan hårt ansträngda tidsschema. Fler ordrar innebär fler kontakter mellan arbetsledare och hantverkare vilket innebär färre produktionstimmar och fler fel. Det innebär också mer administration och ett ökat antal transporter och leveranser till arbetsplatsen.


Leverantörerna får också en ökad kostnad genom att de måste leverera flera ggr i veckan istället för bara någon enstaka. Kostnaden ökar och logistiken blir sämre när ordervärdet minskar.


”Ingen bra utveckling”, säger Håkan.


Hur ser du på den perfekta världen?

Vi bad Håkan i sin roll som inköpschef visionera om framtiden och fick följande beskrivning:

Man måste tillbaka till högre ordervärden, 1-2 ordrar i veckan. Det ska man kunna klara. Man är så känslig för om grejerna inte finns, man blir för sårbar om något händer när man inte har detaljplanerat. Man gör det för sent. I arbetsberedningen ska man göra mer klart, till exempel lägga ordrarna i förväg i systemet.”


Håkan summerar och radar upp några ytterligare viktiga punkter:

  • Det bör kunna gå att koppla ihop ett system med arbetsberedningen

  • Leverantörerna måste kunna bygga upp sitt sortiment utifrån byggbolagets byggdelssystem. När projektet befinner sig på ”grundläggningen” är det dessa artiklar som behövs osv.

  • System behöver kunna stödja en beställningsprocess enligt ovan


Den gamla och nya generationen bär på olika kunskaper.

 

Så här gjorde Symbrio tillsammans med Håkan för att bygga in kunskaper i systemet:

Håkan siar lite om framtiden men har tillsammans med Symbrio redan varit med och utvecklat en hel del stöd för att ”bygga in kunskaper i systemet”.


Redan 2013 lanserade Håkan limguider i sytemet. På Symbrio innebar det att bygga ett stöd för att kunna ladda upp limguider i artikelregistret. Användarna kunde (och kan fortfarande) på så vis redan i beställningsskedet komma åt relevant information. Man ville helt enkelt jobba efter devisen rätt information vid rätt tillfälle.


Nästa steg är att kunna ladda ner fler olika typer av guider:

  • Fogguider

  • Spikguider

  • Skruvguider


En annan utmaning är kompetensen och kunskapen kring miljökraven och miljöbedömningarna. ”Beställare ställer krav i sina administrativa föreskrifter men hur ska vi veta att de produkter vi beställer klarar miljökraven?” frågar Håkan.


Det finns ett kommersiellt perspektiv, där man kanske kan få 10 % mer i försäljning om bostäderna är miljömässigt byggda och miljöcertifierade.


”Det ligger i tiden”, säger Håkan och fortsätter: ” folk ställer krav på miljövänligt och har drivit fram certifieringar av olika slag.”


För att möta upp kraven på att kunna beställa miljöbedömda produkter utvecklade Håkan tillsammans med Symbrio ett system för att kunna söka på miljöbedömda artiklar. Tre leverantörer valde att vara med från början och efter lite smärre barnsjukdomar var Symbrio igång år 2013.


Stödet innebär bland annat att beställare från början kan välja att endast söka på miljöbedömda och godkända artiklar. Artiklarna flaggas med ett grönt blad medan de som inte är godkända flaggas med ett rött blad. På så vis får beställaren snabbt information vilken artikel som ska beställas.


Därmed finns ytterligare en kunskap i systemet, det vill säga den om miljöbedömning, som bidrar till rätt information vid rätt tillfälle.


27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla