• Katarina Hjertstedt

Ett litet bolag med stora utvecklingsmöjligheter!

Uppdaterat: 2 aug. 2019

Denna intervju är utförd av utbildnings.se, Anna Hankers 


Symbrio har stadigt växt sedan starten 2000 och trots att det fortfarande är ett litet företag finns här plats för många olika roller – alltifrån tekniska utvecklare till projektledare och kund- och marknadsansvariga. Det ställer krav på kompetensutvecklingen som måste individanpassas efter de spridda behoven. För medarbetarna är utvecklingsmöjligheterna stora vilket bidragit till Symbrios andra plats på listan över Sveriges mest attraktiva arbetsplatser som Great Place to Work årligen sammanställer.


När Therese Bohman, marknads- och kundansvarig på Symbrio, började på företaget var de bara elva kollegor. Under de tolv år som gått sedan dess har företaget nästan tredubblat sin personal och många av medarbetarna trivs så bra att de har jobbat där i många år.


– Jag hade inte stannat på Symbrio så länge om jag inte kände att jag hela tiden utvecklades. Under min tid här har jag kanske haft fem eller sex olika roller, säger Therese Bohman.


Personalstyrkan på Symbrio har mestadels varit konstant och successivt fyllts på. Enda gången som Therese kan dra sig till minnes att flera slutade var då en av systemutvecklarna som varit med sedan starten bestämde sig för att prova något nytt och flera av hans kollegor valde att följa efter. Annars har personalomsättningen alltid varit låg och något som bidrar till det tror Therese Bohman är den tillåtande företagsmiljön i kombination med de stora utvecklingsmöjligheterna.


– Symbrio är ett företag där man kan påverka mycket, det finns inga rätt och fel. Om jag har en idé måste jag kanske bolla den med min chef men det är sällan någon säger nej. De anställda tillåts ofta att driva sina idéer vilket brukar leda till bra resultat, säger hon.


Symbrio skapar god stämning med teambuilding

Under årens lopp har Symbrio inte bara utvidgat arbetsstyrkan utan också fått fler kunder, blivit mer strukturerat och går bättre ekonomiskt. Therese Bohman menar att det finns utmaningar också under tillväxt. Till exempel kan det vara lättare att skapa god sammanhållning på en arbetsplats med elva anställda än på en med trettio.


– Vi försöker ändå behålla det-lilla-företaget-känslan och hittills har vi lyckats med det, säger Therese.


Den goda stämningen har de skapat med hjälp av teambuilding. Ungefär tre gånger per år åker de olika arbetsgrupperna i väg på någon lagfrämjande aktivitet. Det kan vara alltifrån bowling till kajakpaddling. Dessutom deltar hela företaget i konferenser två gånger om året där de anställda bland annat får göra teambyggande övningar. Det kan vara olika typer av tävlingar och problemlösning som kräver samarbete och skapar sammanhållning.


Therese Bohman på Symbrio
Therese Bohman

Fritt att vidareutvecklas externt och internt

På Symbrio finns en utbildningspott på 30 000 kronor per person och år. Det innebär inte att alla använder hela summan men det ger ordentligt utrymme för medarbetarna att gå olika kurser och vidga kunskapshorisonten. Kompetensutvecklingen sker enligt individuella riktlinjer som sätts upp i samband med utvecklingssamtalen mellan medarbetarna och närmaste chef. Då finns möjlighet att diskutera vidareutbildning och komma med önskemål.


– Det är ganska fritt, Symbrio är ett litet bolag så det är snabba beslut. Sedan måste utbildningen förstås ligga i linje med medarbetarens roll, säger Therese Bohman.


Framförallt anlitar Symbrio externa utbildare för kompetensutvecklingen men det händer att de håller internutbildningar.


– Vi försöker jobba med kunskapsspridning internt också. Nu i veckan höll en av utvecklarna en kurs i SQL till exempel, berättar Therese.


För att vidareföra kunskap får den som varit iväg på någon utbildning ansvaret att berätta om vad den lärt sig för de andra i gruppen. Under ett veckomöte får de en kvart eller en halvtimme för att hålla en kort presentation. På så vis förmedlas kompetensen till fler och nya idéer förankras lättare i företaget.


– Även om Symbrio är ett litet bolag är det annars lätt att alla gör på sitt sätt. Ibland kanske någons goda idé glöms bort. Det är kul om man kan föra tillbaka inspiration i organisationen, tycker Therese Bohman.


Utmaningen med att hitta lämpliga kurser

Vissa utbildningsbehov är återkommande bland medarbetarna och då anlitar Symbrio ibland samma utbildningsarrangörer flera gånger om de visat sig vara bra. Therese berättar att hela Symbrios utvecklingsteam arbetar enligt utvecklingsmetodiken Scrum och att det är ett exempel på kurser som många därför har gått.


– Då kanske vi vänder oss till samma företag för att vi sedan tidigare vet att de har en bra utbildning i Scrum och den agila utvecklingsprocessen. De anställda kan också tipsa varandra om utbildningar de gått och som varit bra. På så vis försöker vi sprida och dela även om kompetensutvecklingen i grunden är individuell, säger Therese Bohman.


Huruvida det är värt att använda sig av samma utbildningsleverantör eller inte beror på kompetensområdet. För utvecklarna kan det ofta vara lönsamt att anlita samma företag medan det på marknadssidan är svårare.


– Det händer så mycket inom till exempel sociala medier och sökmotoroptimering att man hela tiden vill hålla koll på uppstickare och bevaka allt det nya som dyker upp, säger Therese.


Hon tycker att en av de största utmaningarna med kompetensutveckling är att veta vad som är relevant och inte. Särskilt inom marknadsområdet där utvecklingen går snabbt framåt. Idag är det viktigt med en bra webbplats, att kunna mäta klickresultat, utnyttja sociala medier och vara närvarande på nätet.


– Det ploppar upp en massa företag som specialiserar sig på kurser inom webben. Det är svårt att veta vad man ska satsa på, mycket inom det här området är diffust och inte lika rakt på sak som till exempel en Excelkurs, menar Therese Bohman.


Som ett litet företag har Symbrio ingen heltidstjänst för utbildning och kompetensutveckling. Trots det vill de försöka hålla sig uppdaterade på området och hänga med i vad som händer och det jobbet faller ofta på Therese.


– Det är klurigt ibland, att veta vad medarbetarna faktiskt har nytta av, säger hon.


Viktigt med tid för kompetensutveckling

En del medarbetare är snabba på att själva plocka fram kurser inom både det ena och det andra som de skulle vilja gå medan det för andra krävs någon som driver på för att det ska bli av. Det betyder att Therese ibland får hjälpa till att leta rätt på passande utbildningar och komma med förslag.


– Jag tror det är chefens roll att både gasa och bromsa. Fördelen med att gå utbildningar är inte bara den rena kunskapen utan också inspirationen de ger i mötet med andra människor, tycker Therese Bohman.


I de fall Therese är med och hjälper till att hitta utbildningar måste hon ibland också stämma av med vd:n att utbildningen faller inom ramarna för den anställdas arbetsuppgifter men för det mesta tar hon själv beslutet tillsammans med medarbetaren.


– För att upprätthålla kompetensen är viktigt att medarbetarna kommer iväg på utbildningar då och då. Många tycker kanske inte att de har tid i det dagliga arbetet men då är det upp till mig som chef att se till att de tar sig tiden, säger Therese Bohman, det tjänar alla på.44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla