• Katarina Hjertstedt

Det bästa med Symbrio är att vi tjänar pengar!

Uppdaterat: 1 aug. 2019

Den 1 januari 2012 tillträdde Sören Samuelsson som ny VD på GK Rör i Uppsala. (tidigare JF Rör) Han kom närmast från Bravida där han hade arbetat i 15 år som bland annat regionchef och aktiv medlem i branschrådet. Hans erfarenheter från ”Bravis” (Bravidas namn på Symbrio) var goda och tyckte det var lika bra att köra igång Symbrio på JF Rör direkt. Visserligen körde man en light-version, men han såg till att den utökades till en fullvärdig version där fakturahantering ingår.


De typiska projekten för JF Rör är stora entreprenader som bostadsproduktion, kontor, skolor, offentliga byggnader m. m. (nyproduktion) där orderstocken aldrig har varit så stor som den är idag. Det är dessutom långa och stora projekt, främst i Uppsala.


JF Rör ingår i Comfort-kedjan som centralt ger viss vägledning i bland annat val av systemstöd.


Sören menade att han inte hade råd att låta bli Symbrio och var därför tidig med att införa det utökade stödet med fakturahantering!


”Varför uppfinna hjulet igen när det finns bra stöd?”, frågade han sig. ”Vi ska följa branschen och se det bästa som finns hos andra. Jag vill följa utvecklingen men inte gå i bräschen för något. Det finns inte resurser för det i ett mindre bolag”, fortsätter Sören.


Idag har montörerna på entreprenaderna egna datorer där de skapar sina avrop. På service behöver man hämta en del hos grossisterna men även där så kan man planera sina inköp. Samtliga montörer på service har läsplattor där de kan lägga sina ordrar. Mycket av köpbeteendet ligger hos individen och i ledarskapet.


Om vi backar tillbaka lite i tiden så är det ändå mycket som har hänt vad gäller köpbeteendet. Innan inköpssystemets intåg ringde man och beställde, antingen direkt hos ”grossarna” eller hos arbetsledaren eller så hämtade man varorna direkt. Ansvaret för och kontrollen över ordrarna fanns hos någon annan. Om arbetsledaren missade att beställa så blev montörens arbete stillastående och det i sig kostade mycket pengar. Man var inte alltid medveten över hur mycket som verkligen behövdes, man skulle bara ha grejerna till nästa dag.


Sören Samuelsson på dåvarande JF Rör, idag GK Rör
Sören Samuelsson på dåvarande JF Rör, idag GK Rör

Nu ser beställnings-beteendet något annorlunda ut även om det kan bli ännu bättre. Projektledarna har idag ett ekonomiskt ansvar för sina projekt och montörerna har blivit kostnadsmedvetna i och med att de idag beställer själva. Med ett inköpssystem blir det också lättare att planera och även att ha koll på när grejerna kommer och vart de ska. Det handlar om att ta över kontrollen.


"Med ett inköpssystem blir du också tvungen att skapa dina egna rutiner", förklarar Sören. ”Vem får köpa? Vem får attestera? Hur ska attestflödet se ut? Det är ett plus”.


Sören ger också en eloge till de grossister som är anslutna. ”Dom är bra!” I Symbrio kan vi se lagersaldot hos grossarna och till 99% kommer grejerna dagen efter”, säger Sören.


”Vad gäller prisstruktur och rabatter hos grossarna så förstår jag inte hur man klarar sig utan Symbrio?”, frågar Sören. ”Har man inte ett inköpssystem så förstår jag inte hur man ska ha koll på detta?”, fortsätter Sören.


Den viktigaste funktionen enligt Sören är prisjämförelsen i Symbrio. Den tar hand om allt som heter rabatter, till exempel planeringsrabatter, och presenterar det billigaste valet utifrån kundens egna krav. Det är dock alltid upp till den som beställer vilken leverantör man i slutändan väljer, men prisjämförelsen gör att man blir väldigt medveten om hur mycket dyrare en produkt kan vara hos en annan leverantör.'


”Det bästa med Symbrio är att vi tjänar pengar”, säger Sören.

Till sist: vad gäller framtiden så önskar Sören att man med hjälp av röststyrning kan beställa i Symbrio, till exempel ”beställ varukorg fyra” så skapas allting upp automatiskt i Symbrio.

Vi får se vad framtiden visar ...

35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla