• Katarina Hjertstedt

På spaning med installationssiffror.se!

Uppdaterat: 1 aug. 2019

Tidigare i vår bjöd vi in Rolf Gabrielsson, ansvarig utgivare för Installationssiffror.se, för att hålla ett föredrag om Installationsbranschen. I drygt två timmar höll Rolf oss nästintill trollbundna. Ämnen som byggbranschens konservatism, utdöende steg i värdekedjan och Kapitalism 4.0 behandlades.


Var står branschen idag?

Bygg- och installationsbranschen är fortfarande omoderna i sitt tankesätt och lider därmed av ”Konservatism”. Idag tänker man på sysselsättning i form av antalet gubbar i ett projekt, inte hur mycket varje gubbe producerar i projektet. Hur kan man till exempel dubbla förädlingskravet med samma antal anställda? Det är det som är intressant, säger Rolf Gabrielsson


Ingen värdekedja utgörs av enkla och självklara steg då det ständigt sker nya konstellationer. Vissa steg kommer att försvinna, nya kommer in och stora grossister förvärvar andra som ligger utanför deras egen värdekedja.


Konservatism kommer att påverkas stort av den alltmer omfattande digitaliseringen och globaliseringen.


Frågan blir: är en omodern bransch med ett konservativt tankesätt redo för den utmaningen?


Vad har allt detta med Installationsbranschen att göra?

Hela världsekonomin hänger idag ihop mer än någonsin, faserna blir kortare och kortare. Förändringens vindar mellan paradigmskiften blåser allt snabbare.


Vi är alla påverkade av världsekonomin när det kommer till efterfrågan och investering. Det gäller såväl kommuner som den lilla installatören i Arboga:

 • Bostadspriserna skenar tre gånger så mycket fortare än löneutvecklingen

 • Det råder en stark urbaniseringstrend i landet.

 • Fler bostäder behövs

 • Stora och snabba förändringar kräver flexibel omställningsberedskap i vårt samhälle

 • Förändringarna ställer finansiella krav.

 • De finansiella kraven är baserade på den oro som finns i världen, t ex att vi nyttjar el mer än någonsin (vi är ständigt uppkopplade)

Samtidigt som allt detta sker finns det fortfarande stora områden i världen som inte ens har de mest grundläggande elementen såsom vatten. Vilka ska investera där?, frågar sig Rolf.Hur var det här med Konservatism igen?

Bygg- och installationsbranschen bygger hela sin framgång på hur många anställda de har … fortfarande! Därför är det också fortfarande en stor utmaning att få branschen att modernisera sitt tänk.


Värdekedjorna förskjuts och påverkas. Här kommer några exempel:

 • Smarta fastigheter

 • Industriella produktionsmetoder drar samman värdekedjan

 • Smarta förarlösa fordon som vänder ut och in på logistikkedjan

 • Digitaliseringen skapar nya mönster

 • Världsekonomin förskjuts

 • Nya krav på infrastruktur


Det största hotet för branschen är just detta, att den inte är anpassningsbar. Man behöver digitalisera inom värdekedjan, strukturera om kompetenserna, nyttja den och vara modig (till exempel att utbilda personal).


Branschen behöver matcha antalet anställda mot en given produktionsvolym, sänka kostnadsnivån och samtidigt blir mer effektiv.


Aktuellt i branschstrukturen – Tillverkare

Globaliseringen driver också fram skalfördelar vilket leder till att konkurrenskraften ökar för internationella aktörer.


Flera större utländska aktörer utmanar stora svenska drakar inom såväl EL som VVS. De konsoliderar, expanderar och breddar.


Kan det till och med gå så långt att installationsbranschen dör ut och ersätts av installatörsbranschen?

Ja, det kan gå så långt men om du kan anpassa dig efter nya mönster så är du en överlevare. Om vi tänker oss ett bolag som tidigare fungerade som ett traditionellt VVS-bolag men som har breddat sig så pass att man idag levererar färdiga badrumspaket. Bolaget har kunnat anpassa sig efter den ständigt föränderliga värdekedjan och är därmed en överlevare. El- och rördragning kommer att försvinna och ersättas mot färdiga skåp/boxar.


(V)VS och EL blir ett och det är ändå bara en del. Vi pratar om det totala multidisciplinära inslaget där VS-företagen är de mest hotade bland rör-disciplinerna.


Branschen blir industriell och det är den ”osynliga” och helt oväntade aktören (konkurrenten) som är den mest hotfulla.


Om vi backar tillbaka några decennier så kan vi ganska snabbt hitta flera yrken som har försvunnit på grund av automatiseringen:

 • Lykttändare

 • Väckare

 • Timmerdrivare

Har det blivit till det bättre eller sämre? Du bedömer!

56 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla