DINA KRAV ÄR VÅR UTVECKLING

Dina krav ligger till grund för Symbrios produktutveckling och säkerställer att systemet utvecklas parallellt med den verklighet du lever och arbetar i. Symbrio jobbar med flera andra viktiga tjänster:

ÖVRIGA TJÄNSTER HOS SYMBRIO

SYMBRIOS KRAVPROCESS ÄR EN CENTRAL DEL AV UTVECKLINGEN

Allteftersom våra kunder växer in i systemet växer också önskemålen om funktioner som i sin tur resulterar i krav. Det är applikationsspecialisterna som tar emot kraven som ibland kan bli väldigt kundspecifika men också generella. Vår produktägare är den som ansvarar för kravprocessen.

Beroende på kravets komplexitet varierar tiden för implementationen. Oavsett kravets omfattning arbetar vi på Symbrio i en trygg process där lämpliga projektdeltagare finns på plats. Det kan vara applikationsexperten, utvecklaren, produktansvarige, integratören och projektledaren.

SYMBRIO ANSLUTER KONTINUERLIGT NYA LEVERANTÖRER

Det finns idag många leverantörer som är anslutna till Symbrio, såväl stora kända som lite mindre aktörer. Leverantörerna kan dessutom vara anslutna på olika sätt. Många gånger får vi vetskap om en leverantör genom våra kunder, men en leverantör kan också själv höra av sig till oss.

 

Oavsett hur kunden eller leverantören vill bli ansluten så har vi en väl inarbetad rutin för det.

Vill du prata leverantörsanslutningar med oss? Boka ett samtal!

 
 

VAD HÄNDER NÄR DITT BOLAG FÖRVÄRVAR ETT NYTT BOLAG?

Bolag växer och blir större. Det gäller även våra kunder som ibland förvärvar andra bolag eller blir uppköpta själva för att sen bli eget igen. Det rör på sig i bygg- och installationsbranschen.

 

Kunden tar oftast kontakt med vår kundansvarig och tillsammans sätter vi upp ramarna för hur det nya bolaget ska implementeras.

 

Hos oss kan flera bli inblandade i projektet beroende på dess omfattning. För att det nya bolaget ska kunna arbeta i Symbrio behöver vi en mängd information som behöver sättas upp i systemet:

  • uppgifter om kunden, till exempel inköps- och fakturauppgifter

  • vilka leverantörer som ska anslutas till befintliga avtal

  • vilka avdelningar, roller och användare som ska skapas

  • vilka rabatter som Prisjämförelsen behöver ta hänsyn till

  • vilka EDI-meddelanden som ska skickas ut och tas emot

 
 

HELPDESK HAR ÖPPET 8 - 16.30 VARJE VARDAG

På Helpdesk arbetar idag två personer som tar hand om kunderna och leverantörerna när de har implementerats i systemet. Ambitionen är att återkoppla på inkomna ärenden så fort som möjligt där kritiska ärenden alltid får högsta prioritet.

E-post till Helpdesk: helpdesk@symbrio.com

OM DITT BOLAG BYTER AFFÄRSSYSTEM, VAD HÄNDER DÅ?

Våra kunder byter ibland affärssystem. Symbrio har i de flesta fall kopplingar mot det. Det kan till exempel vara fakturor som vi skickar över för vidarefakturering men tar även emot information som vi behöver i vårt system, till exempel uppdaterade projektfiler, attestregler och användaruppgifter.

 

I samband med att kunden byter affärssystem blir vi inblandade för att göra vissa tekniska justeringar. Allt ska helst ske så effektivt som möjligt för att kunden ska kunna fortsätta arbeta så fort som möjligt.

 

Symbrio har idag kopplingar mot alla större affärssystem.