ETT PRODUKTBOLAG MED FOKUS PÅ DIN INKÖPSPROCESS

OM SYMBRIO

Symbrio är ett IT-bolag som erbjuder produkter och tjänster i syfte att effektivisera din inköps- och fakturahanteringsprocess. Symbrio startade sin verksamhet år 2000 och har sedan dess byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet om effektiv inköps- och fakturahantering.

 

Symbrio har kontor i Stockholm och Oslo men har kunder i hela Skandinavien.

 

All försäljning, implementering, drift och utveckling av Symbrios lösningar utförs av bolagets egen personal.

 

Besök gärna Symbrios karriär-sida!

SYMBRIOS AFFÄRSIDÉ

Symbrios affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster i syfte att effektivisera kundens inköps- och fakturahanteringsprocess. Symbrio riktar sig till projekt- och serviceintensiv verksamhet som insett potentialen med en effektivare inköps- och fakturahanteringsprocess.

 

Symbrios kärnvärden utgörs av professionalism i våra relationer och åtaganden, enkelhet i användningen och införandet av våra lösningar samt passion i allt vi gör.

SYMBRIOS ÄGARE

Symbrios huvudägare är Volaris Group.