ET PRODUKTSELSKAP MED FOKUS PÅ DIN KJØPSPROSESS

OM SYMBRIO

Symbrio er et IT-selskap som tilbyr produkter og tjenester som effektiviserer din innkjøps- og fakturahåndteringsprosess. Symbrio ble grunnlagt i 2000, og har siden den gang bygd opp omfattende kunnskap og erfaring innen effektiv innkjøps- og fakturahåndtering.

Symbrio har kontorer i Stockholm og Oslo, men har kunder i hele Skandinavia.

Salg, implementering, drift og utvikling av Symbrios løsninger utføres alltid av selskapets egne ansatte.

Besøk gjerne Symbrios karriereside!

SYMBRIOS FORRETNINGSIDÉ

Symbrios forretningsidé er å tilby produkter og tjenester som effektiviserer kundens innkjøps- og fakturahåndteringsprosess. Symbrio er rettet mot prosjekt- og serviceintensiv virksomhet, der en mer effektiv innkjøps- og fakturahåndteringsprosess kan ha stort potensial.

Symbrios kjerneverdier er profesjonalitet i relasjoner og avtaler, enkel bruk og implementering av løsninger, samt lidenskap for alt vi gjør.

SYMBRIOS EIER

Symbrios hovedeier er Volaris Group.