DINE KRAV ER VORES UDVIKLING

Dine krav ligger til grund for Symbrios produktudvikling og sikrer, at systemet bliver udviklet parallelt med den virkelighed, du lever og arbejder i. Symbrio arbejder med andre vigtige tjenester:

ØVRIGE TJENESTER HOS SYMBRIO

SYMBRIOS KRAVSPROCES ER EN CENTRAL DEL AF UDVIKLINGEN

Da vores kunder vokser i systemet, vokser ønskerne også om funktioner, der så igen resulterer i krav. Det er applikationsspecialisterne, der tager imod kravene, som undertiden kan blive både meget kundespecifikke og generelle. Vores produktejer er den, der er ansvarlig for kravsprocessen. 

Alt efter kravets kompleksitet varierer tiden for implementeringen. Uanset kravets omfang arbejder Symbrio i en tryg proces, hvor de relevante projektdeltagere er på plads.  Det kan være applikationseksperten, udvikleren, den produktansvarlige, konsulenten og projektlederen.

SYMBRIO TILSLUTTER KONTINUERLIGT NYE LEVERANDØRER

I dag er der mange leverandører, som er tilsluttet Symbrio, både store, kendte og lidt mindre aktører. Leverandørerne kan desuden være tilsluttet på forskellige måder. Mange gange får vi kendskab om en leverandør gennem vores kunder. Undertiden kan en leverandør også selv lade høre fra sig, og spørge hvad de skal gøre for at blive tilsluttet.

Uanset hvordan kunden eller leverandøren vil tilsluttes, har vi en godt indarbejdet rutine for det. Det vigtigste af det hele er dog, at der er en aftale mellem leverandøren og kunden.

Vil du snakke tilslutning af leverandører med os? Book et møde

 
 

HVAD SKER DER, NÅR DIN VIRKSOMHED OPKØBER EN NY VIRKSOMHED?

Virksomheder vokser og bliver større. Det gælder også for vores kunder, som undertiden opkøber andre virksomheder eller selv bliver opkøbt for senere at gå solo igen. Der er dynamik i bygge- og anlægsbranchen.

Kunden tager oftest kontakt med vores kundeansvarlige, og sammen fastlægger vi rammerne for, hvordan systemet skal implementeres hos den nye kunde.

Hos os kan flere blive involveret i projektet, alt efter dets omfang. For at den nye virksomhed skal kunne arbejde i Symbrio, har vi brug for meget information, der skal sættes op i systemet:

  • oplysninger om kunden, eksempelvis indkøbs- og fakturaomkostninger

  • hvilke leverandører, der skal tilsluttes til nuværende aftaler

  • hvilke afdelinger, roller og brugere, der skal oprettes

  • hvilke rabatter, som Prissammenligningen skal tage hensyn til

  • hvilke EDI-meddelelser, der skal sendes og modtages

 
 

HELPDESK ER ÅBEN FRA 8-16.30 ALLE HVERDAGE

I dag har vi to medarbejdere i Helpdesk. De tager sig af kunderne og leverandørerne, når de er blevet implementeret i systemet. Ambitionen er at give feedback på henvendelserne så hurtigt som muligt, hvor kritiske henvendelser altid får højeste prioritet.

E-mail til Helpdesk: helpdesk@symbrio.com

HVAD SKER DER, HVIS DIN VIRKSOMHED SKIFTER FORRETNINGSSYSTEM?

Vores kunder skifter sommetider forretningssystem. I de fleste tilfælde har vi mulighed for at integrere det med Symbrios systemer. Det kan f.eks. være fakturaer, som vi sender videre for yderligere fakturering, men vi tager også mod information, som er nødvendigt i vores system, eksempelvis opdaterede projektfiler, attesteringsregler og brugeroplysninger.

Når kunden skifter forretningssystem, bliver vi involveret i at foretage bestemte tekniske justeringer. Alt skal helst ske så effektivt som muligt, for at kunden skal kunne fortsætte sit arbejde så hurtigt som muligt.

Symbrio har i dag tilslutninger til alle større forretningssystemer.