Nyhetsbrev, 2020-05-04

Anslutning av nya leverantörer till Symbrios leverantörsnätverk

Symbrio har idag ett stort nätverk av anslutna leverantörer. Med få undantag finns alla leverantörer tillgängliga för Symbrios kunder. Vi ser dock sedan en tid tillbaka en avmattning av antalet leverantörer som ansluts. Förklaringen till detta är relativt enkel, de mest kritiska leverantörerna är idag redan anslutna. Det finns dock många leverantörer som inte är anslutna till Symbrio. En trend vi ser är att fler och fler går mer mot direktförsäljning vilket förmodligen ökar intresset för fler leverantörer att ansluta sig till Symbrio. Symbrio vill arbeta för att främja leverantörsnätverkets tillväxt. Det skapar ett bättre erbjudande till er som kund. För att kunna göra detta på ett bättre sätt har vi därför valt att utveckla vår roll i anslutningen av nya leverantörer.
 
Vi kommer aktivt marknadsföra Symbrio som en digital marknadskanal för potentiella leverantörer. Vi kommer även arbeta mot att skapa så stort värde som möjligt för de leverantörer som väljer att ansluta sig. Vår målsättning är att leverantörer skall se Symbrio som en strategisk och viktig marknadskanal och ett verktyg för att utveckla sina affärer.  
 
Vad innebär detta för er som kund?
 
Symbrio kommer att ingå avtal med de leverantörer som vi hjälper att ansluta till plattformen. Detta gör det möjligt för oss att debitera leverantören direkt för det arbete och tjänster vi utför. 
 
Aktiveringen av en leverantör för er som kund kommer att vara oförändrad och debiteras er som tidigare.
 
Viktigt att poängtera i samband med detta är:
 

  • Symbrio kommer inte att bli en kommersiell part i relationen mellan kund och leverantör. 

  • Sekretessen gällande priser, avtalsvillkor och kundunika data i Symbrio påverkas inte av denna förändring. 

  • Alla kunder väljer som tidigare vilka leverantörer som skall vara tillgängliga för användarna. 

 
Vilka leverantörer kommer vi att fokusera på?
 
Vi kommer att bearbeta leverantörer inom alla relevanta branscher, både direktleverantörer och mindre grossister samt leverantörer som visar intresse av att påbörja direktförsäljning.
 
För att hjälpa oss i vår prioritering får ni mycket gärna meddela oss de leverantörer som är intressanta för er del. Maila denna information till supplier@symbrio.com.
 
Vi hoppas såklart att våra ansträngningar kommer att resultera i många nya intressanta leverantörer på plattformen. Nya leverantörer kommer löpande att presenteras i Symbrios releasebrev.

Med vänliga hälsningar
Symbrio