Integrering er ikke så farlig som du kanskje tror

I Symbrio har vi en gruppe integratorer som gjør alt for at du skal føle deg trygg og sikker i integreringen og implementeringen mot Symbrio. Tenk deg at ditt selskap trenger å integrere sitt forretningssystem med Symbrio. Det er mange tekniske spørsmål å ta stilling til, og ofte er mange involvert fra både ditt selskap og eksterne parter i form av blant annet tekniske konsulenter. Som bestiller av prosjektet og integreringen står du midt i hendelsenes sentrum.

Integratorens hovedoppgave minner om en tolks. Og hva mener vi med det? Jo, integratoren er den som oversetter informasjonen både fra og til deg og din systemleverandør. Når du som kunde beskriver hvordan du vil at det skal fungere i systemet, er det integratoren som trer inn og kombinerer informasjonen og hjelper til og bistår i kravspesifikasjonen mot øvrige systemleverandører. 

For oss er det en selvfølge at du skal forstå hva vi snakker om. Vi bruker med andre ord ditt språk og visualiserer arbeidet for å gjøre det enklere å ta avgjørelser. Til syvende og sist er det vi som skal få til integreringen og flyten slik du som kunde ønsker å ha den.
 

Det er vi i Integrering som ...

 

  • leder integreringsarbeidet
  • kartlegger og konkretiserer hva du som kunde vil ha
  • bistår i kravspesifikasjonen mot systemleverandørene deres
  • fører dialogen med alle involverte
  • tolker informasjonen slik at den blir begripelig for deg
  • gir deg de dokumentene du trenger for å kunne ta riktig avgjørelse


For integratoren er det viktig at du som kunde kjenner deg trygg gjennom hele integreringsprosjektet. Integreringsarbeidet rapporteres løpende i statusrapporter formulert slik at du forstår det.

sosiale medier