Implementering, en samling spesialister som tar godt vare på deg

Implementering møter du som ny kunde når du for alvor skal integreres i vårt innkjøps- og fakturahåndteringssystem. Også eksisterende kunder samarbeider med oss når nye selskaper skal integreres, nye funksjoner skal utvikles, nye leverandører skal kobles til, forretningssystemer skal byttes ut eller ved andre typer behov.

For oss handler det om å koordinere alle deler som finnes i et implementeringsprosjekt på best mulig måte. Vi følger en veldefinert prosess med tydelige roller der vi har full kontroll over hva som skal skje i prosjektet. 

Tenk deg at du som ny kunde skal gjennomføre et implementeringsprosjekt.

Hva skjer da?

 
  • Vi arrangerer et oppstartsmøte med deg som kunde der vi fastsetter hvilke roller som trengs, og hvordan prosessen skal se ut.
  • Nå er det på tide å treffe deg! Sammen med deg analyserer vi og kartlegger din prosess og dine behov. Det resulterer i et analysedokument som er en avtale mellom dere og oss.
  • I analysedokumentet fremgår det hvordan Symbrio skal settes opp. Det kan for eksempel handle om hvilken konteringsstreng som skal gjelde, hvilken type integreringsløsning som er best, og hvordan skanningsløsningen skal se ut. Alt dette må selvsagt godkjennes av deg som kunde.
  • Nå er det tid for å sette opp alle parametere og litt etter litt utføre flyt-tester.
  • Som kunde akseptansetester du alt, og kontrollerer også at informasjonsflyten fra Symbrio håndteres i forretningssystemet ditt slik du ønsker. Symbrios applikasjonsspesialist gir dere tips om hva dere skal teste!
  • Når implementeringen er klar, er det på tide med opplæring og produksjonsstart.


Vi vurderer deretter hele prosjektet både med deg som kunde og internt. Finnes det noe vi må gjøre bedre? Dukket det opp nye spørsmål? Hva var bra? Dette er for at vi hele tiden skal kunne bli enda bedre på det vi gjør!
 

sosiale medier