Kravene ligger til grunn for Symbrios produktutvikling

Øvrige tjenester hos Symbrio

Kundene våre er også de som stiller krav til oss

Etterhvert som kundene våre vokser inn i systemet, vokser også ønskemålene om funksjoner som resulterer i krav. Det er applikasjonsspesialistene som tar imot kravene som noen ganger kan bli veldig kundespesifikke, men også generelle. Vår produkteier er den som har ansvar for kravprosessen.

Kravene ligger til grunn for Symbrios produktutvikling, og sikrer at systemet utvikles parallelt med den virkelighet våre kunder lever og arbeider i.

Avhengig av kravets kompleksitet varierer implementeringstiden, men uansett kravets omfang arbeider vi i Symbrio i en trygg prosess der egnede prosjektdeltagere er tilgjengelige. Det kan være applikasjonseksperten, utvikleren, produktansvarlig, integratoren og prosjektlederen.
 

VI TILKNYTTER KONTINUERLIG NYE LEVERANDØRER

Vi har mange leverandører som er tilknyttet til Symbrio, både store og kjente og litt mindre aktører. Leverandørene kan dessuten være tilknyttet på ulike måter. Mange ganger får vi kunnskap om en leverandør gjennom kundene våre. Noen ganger kan en leverandør også selv ta kontakt og spørre hvordan de skal gå frem for å bli tilknyttet.

Uansett hvordan kunden eller leverandøren vil bli tilknyttet, har vi en vel innarbeidet rutine for det. Det viktigste av alt er imidlertid at det finnes en avtale mellom leverandøren og kunden.

Hva skjer når kunden kjøper et nytt selskap?

Selskap vokser og blir større. Det gjelder også våre kunder som noen ganger kjøper opp andre selskaper eller selv blir kjøpt opp for senere å bli eget igjen. Det rører på seg i bygg- og installasjonsbransjen.

Kunden tar som oftest kontakt med vår kundeansvarlig, og sammen setter vi opp rammene for hvordan det nye selskapet skal implementeres.

Flere kan bli involvert i prosjektet hos oss avhengig av dets omfang. For at det nye selskapet skal kunne arbeide i Symbrio, trenger vi en del informasjon som må settes opp i systemet:
 

  • opplysninger om kunden, f.eks. innkjøps- og fakturaopplysninger
  • hvilke leverandører som skal tilknyttes til eksisterende avtaler
  • hvilke avdelinger, roller og brukere som skal opprettes
  • hvilke rabatter Prissammenligningen må ta hensyn til
  • hvilke EDI-meldinger som skal sendes ut og tas imot

Kundesenteret har åpent alle hverdager fra 8–16.3

To personer arbeider i dag på kundesenteret og tar hånd om kundene og leverandørene når de er implementerte i systemet. Ambisjonen er å gi tilbakemelding på innkomne saker så fort som mulig, og kritiske saker får alltid høyeste prioritet.

Med drøye 20 000 transaksjoner per døgn er det noen ganger som å lete etter en nål i en høystakk. Likevel finner alltid kundesenteret feilen, noen ganger på egen hånd, andre ganger sammen med andre eksperter i Symbrio.

På kundesenteret driver vi med andrelinjesupport, noe som innebærer at vi sjelden yter support for rene brukerspørsmål. Hver kunde har minst én superbruker internt som skal ta hånd om sluttbrukerspørsmål.
 

Hvis kunden bytter forretningssystem, hva skjer da?

Av og til bytter kundene våre forretningssystem. Symbrio har i mange tilfeller koblinger mot dette. Det kan for eksempel være fakturaer som vi sender over for viderefakturering, men tar også imot informasjon som vi trenger i systemet vårt, f.eks. oppdaterte prosjektfiler, attestregler og brukeropplysninger.

I forbindelse med at kunden bytter forretningssystem blir vi involvert for å gjøre visse tekniske justeringer. Alt skal helst skje så effektivt som mulig for at kunden skal kunne fortsette å arbeide så fort som mulig.

sosiale medier