Solar
 

Et langvarig samarbeid

Symbrio og Solar har samarbeidet over flere år, og felles kunder i Danmark, Sverige og Norge handler helt elektronisk fra Solar ved å legge inn bestillingene sine i Symbrio. Kunden får sin spesifikke Solar-avtale lest inn i Symbrio og utveksler deretter beskjeder for ordre, ordrebekreftelse, leveringsmeddelelse og faktura via EDI. Dette medfører en helt papirfri håndtering og dermed store administrative besparelser for kunder så vel som leverandører.

Sosiale medier