Onninen

«For oss har systemet blant annet medført mindre administrasjon for salgsorganisasjonen. Symbrio er fleksibelt ettersom det håndterer samtlige deler av ordreflyten» (ordrer, ordrebekreftelser, leveringsmeddelelser og elektroniske fakturaer), mener Lars Fransson, e-handelsansvarlig i Onninen i Sverige. «Innføringen av et innkjøpssystem blir en omstilling i brukernes bestillingsrutiner, men en EDI-løsning som denne innebærer til slutt en tydelig forbedring for kundens organisasjon som også vi kan få del i. Symbrio har fungert godt og har den fordelen at det blir lett å knytte til seg nye kunder, nå som systemet er oppe og går.»

Begynnelsen på en boom

Allerede nå foregår en del av Onninens salg som elektroniske transaksjoner. «Vi har som mål å doble denne andelen allerede til neste år. E-handel utgjør en viktig del av vår vekststrategi, og vi ser det som et viktig konkurransemiddel,» sier Fransson. «Utviklingen har akkurat startet, og vi står ved starten på en boom. Trenden er satt i gang av større selskaper, som Bravida. Nå vil utviklingen også komme i gang ved mellomstore og mindre selskaper, for eksempel installatører, og hos giganter som Fortum og Vattenfall. Nå jobbes det med dette i bedrifter av alle størrelser. De nærmeste årene vil utviklingen helt sikkert gå veldig fort.

Sosiale medier