Hilti
 

Større intern kostnadseffektivitet

E-handel er en viktig del av Hiltis strategi og regnes som en tilpasning til kundenes krav, som forventes å øke på dette området. «Hilti har også gagn av endringen fordi vi oppnår en høyere intern kostnadseffektivitet,» sier Anders Landin, e-handelssjef ved Hilti Svenska AB. «Hilti tar et strategisk skritt mot større e-handel internasjonalt, og vi har tydelige målsettinger om hvor stor del av forretningsvolumene som skal gå gjennom EDI-løsninger så vel som vår egen e-handelsplass på Internett,» fortsetter Landin.
 

Elektroniske artikkelregistre

Skiftet mot e-handel innebærer visse endringer for leverandørene. «Overfloden av produktinformasjon rettet mot kunden er et svært viktig spørsmål for oss. Etter å ha jobbet med tradisjonelle produktkataloger går vi nå i stadig større grad over til elektroniske artikkelregistre. Kvaliteten i informasjonen avspeiles direkte i salget, ettersom kunden får en mer aktiv rolle i valget av produkter.»

Brukervennlig system

Symbrio har lagt stor vekt på å skape en brukergrensesnitt i Symbrio som er intuitivt for brukerne med en enkel og praktisk funksjonalitet. Brukerne på kundesiden får normalt en hel dags opplæring i systemet og kan begynne å legge inn bestillinger i systemet allerede fra dag 1. Naturligvis får også leverandørene opplæring i systemet, og her gir Anders Landin et positivt bilde av Symbrio.
«Symbrio er et av de mest brukervennlige systemene jeg har sett. Funksjonaliteten er enkel, og det er lett å navigere seg gjennom brukergrensesnittet. Sammenlignbare systemer kan være meget anvendelige for brukerne, men vanskelige å navigere i og bruke for de som ikke er så trygge på å bruke datamaskiner.
 

Velfungerende integrasjon

På oppdrag fra kunden kan Symbrio lede integrasjonsprosessen hos de leverandørene som knytter seg til systemet. «Integrasjonsprosessen fungerer godt, og her syns jeg Symbrio scorer høyt,» sier Landin. «Symbrio tar rollen som pådriver i integrasjonen. Det er viktig at man i fellesskap lager en prosjektplan som alle partene er enige om, der man tar hensyn til ressurser, tidsbruk og målsettinger.»

Sosiale medier