Ahlsell
 

Gagner både kunder og leverandører

Ahlsell leverer til flere av Symbrios kunder i Sverige og Norge, og flere er for tiden i ferd med å integreres med Ahlsell gjennom Symbrios innkjøps- og fakturasystem. «Vår målsetting er å være svært fleksible overfor kundene våre, og da blir det naturlig å bruke e-handel,» sier Sven Öhman, prosjektleder for EDI/Internet hos Ahlsell.
«Riktignok øker prispresset i grossistleddet som følge av at det blir lettere for kunden å sammenligne leverandørenes priser, men det at vi fjerner aktiviteter som ikke er verdiskapende, er gunstig for begge parter. For oss innebærer et integrert innkjøps- og fakturasystem at vi oppnår en kostnadseffektivisering innen salg og administrasjon. Dessuten fører det til at vi og kunden forstår hverandres forretningsprosesser bedre,» mener Öhman.

En av Sveriges største EDI-transaksjonsflyter

Som et eksempel kan nevnes at det passerer rundt 400.000 EDI-meldinger mellom Bravida og Ahlsell i Symbrio hvert år, noe som gjør det til en av Sveriges mest intensive EDI-relasjoner hva gjelder transaksjonsvolum. «En fordel med Symbrio er at hele arbeidsflyten er tatt med, også ordrebekreftelse og leveringsmeddelelse, mens andre systemer nøyer seg med å støtte ordre og faktura,» mener Öhman. «En annen fordel ved å jobbe med Symbrio som bedrift, er det svært omfattende forarbeidet og analysene som foretas før integrasjonen mellom kunde og leverandør, noe som sikrer at prosessen foregår på en smidig måte. Symbrio har lykkes med å standardisere prosessen.»

Sosiale medier