Eltel forteller om Symbrio

Reduserte kostnader og større leveringssikkerhet

Eltel innledet sitt samarbeid med Symbrio i 2005 og introduserte da innkjøps- og fakturasystemet Symbrio. Resultatet er ifølge Mats Björkman, som er innkjøpssjef i Eltel, et bedre operativt grensesnitt opp mot leverandørene. Hovedgevinsten ligger i en reduksjon av transaksjonskostnadene som oppstår i forbindelse med innkjøp, sier han. Dessuten har systemet hjulpet oss å øke leveringssikkerheten, noe som er veldig viktig i vår bransje.

En mer interaktiv leverandørrelasjon

Eltels innkjøpsorganisasjon bygger på en sentral funksjon som bl.a. håndterer den strategiske leverandørrelasjonen og inngåelse av avtaler, mens den operative bestillingsprosedyren håndteres lokalt av ca. 800 innkjøpere. Så langt har omkring 40 av Eltels leverandører knyttet seg til Symbrio i den fullstendige arbeidsflyten, som inkluderer elektronisk ordre, ordrebekreftelse, leveringsmeddelelse og faktura. «Med et større antall og mer synlige leverandører å velge blant øker det tilgjengelige tilbudet for innkjøperne, og dermed reduseres antall såkalte 'ville innkjøp', noe som også er en av målsettingene våre,» mener Björkman, som også opplever en positiv endring i forholdet til leverandørene. «De fleste av leverandørene våre opplever de nye bestillingsrutinene som noe positivt. Relasjonen er mer interaktiv i dag enn før, takket være den enkle kommunikasjonen via Symbrio.

Smidig implementeringsprosess

På spørsmål om implementeringsprosessen svarer Björkman: «Prosjektet som sådan gikk veldig bra og i tråd med den tids- og kostnadsplanen vi hadde satt opp. Noe av det som bidro til dette, var at vi fra begynnelsen av tydelig spesifiserte prosjektets innhold og deretter holdt oss til det. Også det at vi holdt beslutningsveiene korte og tidsplanene snevre, bidro til at alle involverte satte et sterkt fokus på prosjektet. Vi opplevde å ha en gjensidig forståelse med Symbrio der vi i fellesskap kunne løse problemene på en rask og smidig måte.

Mats Björkman, innkjøpssjef Eltel Networks.

Sosiale medier