Enkel håndtering av leverandørfakturaer

Håndter alle leverandørfakturaene enkelt i ett og samme system!

Uansett om fakturaen er blitt skannet inn eller om den har kommet inn som en EDI-faktura, må den behandles, automatisk eller manuelt.

Noen ganger må du også finne ordren som er knyttet til fakturaen eller avtalen for å kontrollere prisnivåer, eller du trenger å se rapporter med viktig statistikk. Den hjelpen får du i Symbrio!

Vil du se hvordan alt henger sammen?
​​​​​​​
La oss vise hvor fleksibelt du kan håndtere alle fakturaene i Symbrio!

Slik fungerer fakturahåndteringen

E-FAKTURA EDI LEVERANDØRFAKTURA FAKTURASKANNING ATTESTERING KONTERING

Slik blir fordelene for bestilleren!
Alle fakturaer blir søkbare, og du får dermed full kontroll på hva du har handlet.

Du kan for eksempel:

  • se om du har blitt riktig fakturert i forhold til avtalen
  • se hvor mye du har bestilt av en bestemt artikkel hos en bestemt leverandør
  • se hvilke direkte og indirekte kostnader som finnes

Slik blir fordelene for leverandøren!
Som leverandør har du mulighet til å søke på dine fakturaer og enkelt se koblingen til bestilte varer.

Du kan også:

  • bruke Symbrio til å opprette fakturaer
  • håndtere direkte og indirekte kostnader i forbindelse med faktureringen
  • få frem statistikk på kundens ordrevolum

sosiale medier