I Symbrio kan du forhåndskontere så mye som mulig for å forenkle hverdagen. Du kan velge mellom 20 ulike konteringsdimensjoner.  

Kontere faktura - Slik fungerer det!

Slik kan du få ytterligere hjelp med konteringen:

  • du kan sette opp konteringsregler som er tvingende 
  • du kan kopiere konteringer
  • du kan lage konteringsmaler 
  • du kan opprette forhåndskontering fra artikler, logistikkartikler og/eller leverandører

Du kan også importere konteringsverdier fra økonomisystemet for å slippe å sette dem opp manuelt.

Vil du se hvordan alt henger sammen?

Og hvordan du kan håndtere hver enkelt faktura, uansett type eller hvordan den har kommet inn? La oss vise deg hvordan du kan få full kontroll over alle fakturaene!

Slik fungerer all fakturahåndtering!

E-FAKTURA EDI LEVERANDØRFAKTURA FAKTURASKANNING ATTESTERING KONTERING

sosiale medier