Fakturaskanning og håndtering av
skannede fakturaer

Hvis kunden eller leverandøren ennå ikke håndterer elektroniske fakturaer,
men i stedet sender papirfaktura, kan du skanne den inn for tolkning.

Når fakturaen er skannet og tolket, kan du fortsette å håndtere den i Symbrio.

Slik fungerer skannede og tolkede fakturaer i Symbrio:
 

Du får automatisk matching mot innkjøpene. Symbrio matcher den skannede fakturaen mot riktig prosjekt eller konto eller en annen konteringsdimensjon.

Du kan søke på alle skannede fakturaer og dermed benytte deg av alle typer rapporter og statistikk i Symbrio.

Du kan kontere og attestere alle skannede fakturaer.

Skannede fakturaer sendes konterte og klare for utbetaling i økonomisystemet.

Du kan håndtere både produksjons- og kostnadsfakturaer i Symbrio.  

Vil du vite mer om fakturahåndteringen?

Du vil kanskje vite mer om den øvrige fakturahåndteringen i Symbrio. Avtal en demonstrasjon, så bestemmer du et opplegg!

Skannede fakturaer er et supplement til Symbrios øvrige fakturahåndtering, EDI- og e-fakturaer.

I forbindelse med integreringsarbeidet vil du få all tenkelig hjelp med hvordan den skannede fakturaen skal tolkes.

Symbrio kan integreres med ulike typer skanne- og tolketjenester.

Slik fungerer all fakturahåndtering!

E-FAKTURA EDI LEVERANDØRFAKTURA FAKTURASKANNING ATTESTERING KONTERING

Skanne- og tolketjenesten er en tjeneste som blant annet tilbys av vår partner ReadSoft. Du kan også henvende deg til bedrifter som tilbyr eksterne skanne- og tolketjenester, dvs. at du poster fakturaene til bedriften som skanner og tolker for deg, f.eks. Opus Capita.

sosiale medier