E-faktura uten problemer

Ønsker du å slippe å håndtere papirfakturaer, tolke skannede fakturaer eller tolke PDF-filer?

Med e-fakturaen kan du håndtere frittstående fakturaer som et supplement til den
vanlige EDI-flyten.

Håndtere e-fakturaer i Symbrio

Håndter alla fakturaene elektronisk, og unngå all administrasjonen som papirfakturaer innebærer. 

Med e-fakturaen kan du dessuten håndtere kostnadsfakturaer som ikke alltid har koblinger mot innkjøpene du håndterer i Symbrio.

På e-fakturaen kan du sende detaljinformasjon på linjenivå, for eksempel et navn på en bestemt kostnad som en reise, en overnatting og en blomsterbukett.

Hver kostnad skaper enkeltrader, det vil si at du ikke trenger å håndtere et engangsbeløp som kan være vanskelig å spore. Det betyr at du får detaljert informasjon slik at du lettere kan avlede hver enkelt kostnad.

Din e-faktura blir dermed søkbar og den kan sendes over til økonomisystemet ditt.

Vil du se hvordan alt henger sammen?
Og hvordan du kan håndtere hver enkelt faktura, uansett type eller hvordan den har kommet inn?

La oss vise deg hvordan du kan få full kontroll over alle fakturaene!

Symbrio Faktura innebærer at du ...

  • ​slipper papirhåndteringen
  • vet hvor fakturaene befinner seg i organisasjonen
  • minsker fakturahåndteringstiden
  • slipper påminnelser og rentefakturaer
  • kan få fakturaen attestert og kontert på radnivå
  • får automatisk kontroll av fakturert pris mot avtalt pris
  • får bedre kontroll og enklere oppfølging 

Slik fungerer all fakturahåndtering!

E-FAKTURA EDI LEVERANDØRFAKTURA FAKTURASKANNING ATTESTERING KONTERING

sosiale medier