Symbrios styre

Johan Ouchterlony (Adm.dir.) har jobbet hos Symbrio siden starten, da tilhørte han imidlertid Salgsavdelingen. Johan Ouchterlony har vært Admin.dir. hos Symbrio siden 2009. Johan har også skrevet en licentiatavhandling ved Linköpings Universitet.

Daniel Nilsson, Axel Wachtmeister, Bo Hedenström og Maria Gustafsson.
Daniel Nilsson, Axel Wachtmeister, Bo Hedenström og Maria Gustafsson.

Bo Hedenström (styreformann) har tidligere blant annet vært viseadministrerende direktør for Hansen Transmissons NV, administrerende direktør for Ahlsell AB og har hatt ledende stillinger i ABB-konsernet. Bo Hedenström er en av gründerne av Symbrio.

Axel Wachtmeister (styremedlem) er blant annet styremedlem i Lifco AB.

Daniel Nilsson (styremedlem) er blant annet aktiv i Record Union.

Maria Gustafsson (styremedlem) er tidligere CIO i RagnSells.

sosiale medier