Symbrios organisasjon

Symbrio ble grunnlagt i 2000 under navnet Freesourcing AB, og har sitt hovedkontor i Stockholm. Vi har også et kontor i Oslo via vårt heleide datterselskap Symbrio AS. Våre medarbeidere opererer i sju avdelinger der medarbeiderne har spisskompetanse på hvert sitt område.

Marked og salg driver med forretningsutvikling og salg, og har ansvar for kundene våre. De hjelper deg å vise våre løsninger og hvilken forretningsnytte disse kan skape for selskapet ditt. I Marked inngår også Produkt- og markedsutvikling.

Implementering støtter selskapet ditt ved innføring av våre systemløsninger, tilknytter leverandører, integrerer forretningssystemer, er spesialister innenfor systemintegrering, gjennomfører utdanning og leder prosjekter. De er også tilgjengelige når systemet er på plass for å videreutvikle nytten til systemet.

Du kommer i kontakt med vårt kundesenter når du arbeider i systemet og først og fremst trenger annenlinjesupport.

Utvikling driver en kontinuerlig produkt- og prosessutvikling av våre løsninger. Arbeidet følger en smidig utviklingsmetode ifølge SCRUM med flere lanseringer hvert år, noe som sikrer at nye krav raskt kan omsettes til kundenytte.

Drift har ansvar for systemmiljøene våre.

På Økonomi har vi Anette Lundqvist som tar hånd alt som har med økonomi å gjøre. Og en hel del annet også.

Symbrios karriereside

​Symbrio har en egen karriereside der du kan lese mer om hele organisasjonen >>>

Symbrios blogg

Symbrio har sin egen blogg som vi kaller Symbloggen der du kan bli litt bedre kjent med oss.

sosiale medier