INFORMASJON OM OSS

Symbrio er et produktselskap som tilbyr produkter og tjenester for å effektivisere kundens innkjøps- og fakturahåndteringsprosess. Vi kaller denne prosessen IFH, dvs. innkjøps- og fakturahåndtering.

Symbrios mål er å redusere kundenes innkjøpskostnader og effektivisere deres fakturahåndteringsprosess. Det gjør vi ved hjelp av vår lange erfaring og kompetente personale. 
 

Vil du spare penger? Mye penger?

Vi i Symbrio har utviklet en enkel besparingskontroll slik at du relativt raskt skal få opp øynene for hvor mye penger det er mulig å spare.

Uansett selskapets størrelse finnes det alltid penger å spare på å digitalisere håndteringen av innkjøp og fakturaer. Konkurransen er hard, og når prisene er presset så mye at nedre grense er nådd, må du begynne å se på andre områder. Det er da at håndteringen av innkjøp og fakturaer kommer inn i bildet. Der er det mye å vinne!

Symbrios forretningsidé

Symbrios forretningsidé er å tilby produkter og tjenester for å effektivisere kundens innkjøps- og fakturahåndteringsprosess. Målet er å redusere kundenes innkjøpskostnader, og er retter seg mot alle selskaper og organisasjoner som har sett potensialet i en mer effektiv innkjøps- og fakturahåndteringsprosess.

Symbrios kjerneverdier er profesjonalitet i våre relasjoner og forpliktelser, enkel bruk og innføringen av løsningene våre, samt lidenskap i alt vi gjør.

Symbrio har kontorer i Stockholm og Oslo, men har kunder i hele Skandinavia.
Alt salg, implementering, drift og utvikling av Symbrios løsninger utføres av selskapets egne ansatte. Ved behov utfyller vi kompetansen med eksterne konsulenter.

Ta gjerne en titt på vår karriereside!

Selskapet Symbrio

Symbrio har kontorer i Stockholm og Oslo, men har kunder i hele Skandinavia. Kjernevirksomheten er delt inn i tre virksomhetsområder.

Alt salg, implementering, drift og utvikling av Symbrios løsninger utføres av selskapets egne ansatte.

 

Symbrios karriereside

Visjon

Symbrios visjon er globalt å skape markedets beste system for å håndtere alle innkjøps- og fakturahåndteringsprosesser hos kunden uansett bransjetilhørighet.

Eier

Symbrios hovedeier er Carl Bennet AB.

sosiale medier