Symbrios kundesenter har telefontid hverdager 8 - 16.30,  +46 (8)-24 64 64
Merk! Symbrio kundeservice fungerer bare som andrelinjesupport!

Symbrios kundesenter

Velkommen til Symbrios kundesenter!

På kundesenteret er vi to personer som tar hånd om alle saker som kommer inn.  Ambisjonen er å besvare og løse samtlige spørsmål så fort som mulig. Kundesenteret jobber tett på alle i organisasjonen og henter noen ganger inn spesialkunnskap avhengig av sakens omfang.

Kundesenterets telefontid hverdager: 8 - 16.30
Telefonnummer: +46 (8) 24 64 64

Hvis du heller vil sende oss saken på e-post, er adressen som følger: helpdesk@symbrio.com

Merk! Symbrio kundeservice fungerer bare som andrelinjesupport! Ved sluttbrukerspørsmål om funksjoner eller innloggingsproblemer ber vi deg om å kontakte den interne supporten deres.

sosiale medier