TUOTEYRITYS, JOKA KESKITTYY OSTOPROSESSIIN

ESITTELYSSÄ SYMBRIO

Symbrio on IT-yritys, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita tavoitteenaan tehostaa asiakkaiden osto- ja laskujenhallintaprosessia. Symbrio aloitti toimintansa vuonna 2000 ja on sittemmin hankkinut vankkaa tietämystä ja kokemusta tehokkaasta ostojen ja laskujen hallinnasta.


Symbriolla on toimistot Tukholmassa ja Oslossa ja asiakkaita kaikissa Pohjoismaissa.


Symbrion ratkaisujen kaikesta myynnistä, käyttöönotosta, käytöstä ja kehityksestä vastaa yrityksen oma henkilökunta.

SYMBRION LIIKEIDEA

Symbrion liikeideana on tarjota tuotteita ja palveluita, joilla voidaan tehostaa asiakkaan osto- ja laskujenhallintaprosessia. Symbrio on suunnattu projekti- ja palveluintensiivisille aloille, joilla on ymmärretty tehokkaamman osto- ja laskujenhallintaprosessin edut.

Symbrion ydinarvot muodostuvat suhteisiin ja tehtäviin liittyvästä ammattimaisuudesta, ratkaisujen käytön ja käyttöönoton helppoudesta sekä intohimosta, joka näkyy kaikessa tekemisessämme.

SYMBRION OMISTAJAT

Symbrion pääomistaja on Volaris Group.