Leverantörer i Symbrio

Vi tilknytter oss stadig flere leverandører og har i dag både store, kjente leverandører og mindre aktører i leverandørdatabasen.

DU BESTEMMER TILKNYTNINGSFORMEN

Det er du som kunde som bestemmer hvilke leverandører som skal være tilgjengelige for bestilling i Symbrio. Ta en titt på bildet under for å få et inntrykk av hvilken tilknytningsform som passer best for den aktuelle leverandøren.

Antall transaksjoner mellom deg og leverandøren avgjør hvilken tilknytningsform som er mest relevant. Har du store transaksjonsmengder, er EDI-tilknytning å foretrekke.

For andre meldinger, det vil si følgeseddel og faktura, fortsetter håndteringen på samme måte som i dag. En papirfaktura kan skannes inn og deretter matches mot den manuelle bestillingen. Det forutsetter at de skannede fakturaene importeres til Symbrio.

Er du leverandør og vil vite mer?

Er du nysgjerrig på om Symbrio kan være en markedsføringskanal for deg? Ta kontakt med oss ​​så forteller vi deg mer!

 

EDI-TILKNYTNING

Den EDI-tilknyttede leverandøren har sitt forretningssystem integrert mot Symbrio, noe som betyr at bestillinger, bekreftelser, følgesedler og fakturaer sendes elektronisk mellom systemene.

Når du sender bestillingen, svarer leverandørens system med en bekreftelse som informerer om bestillingen kan sendes i sin helhet, eller om det er noe avvik fra den opprinnelige bestillingen. Deretter mottar du elektronisk følgeseddel og faktura, som matches mot bestillingen.

NETT-TILKNYTNING

En nett-tilknyttet leverandør håndterer bestillinger, bekreftelser, følgesedler og fakturaer via et nettgrensesnitt i Symbrio.

Nettleverandøren oppretter meldinger direkte i Symbrio, slik at du som bestiller også her får elektroniske bekreftelser, følgesedler og fakturaer.

Les intervjuet med Örjan Magnusson i Eltel Networks, som har mange tilknyttede leverandører, slik at de alltid kan følge opp med statistikk.

OM OS

Symbrio AB er et IT-selskap som utvikler sitt eget skybaserte innkjøps- og fakturahåndteringssystem.


Symbrio driver hovedsakelig virksomhet innen bygg- og installasjonsbransjen.

Les gjerne mer på Symbloggen.se

SYMBRIO AS

Fornebuveien 1, 1366 Lysaker

PO Box 536, 1327 Lysaker

+47 900 80 730

Symbrio stöder Barncancerfonden julen 2020
  • Symbrio-på-Instagram_gr
  • Symbrio-på-Youtube_gr
  • Symbrio-på-LinkedIn_gr
  • Symbrio-på-Facebook_gr

© Symbrio AB

Symbrio stöder Stockholms stadsmission