Leverantörsanslutningar i Symbrio

Vi tilknytter oss stadig flere leverandører og har i dag både store, kjente leverandører og mindre aktører i leverandørdatabasen.

DU BESTEMMER TILKNYTNINGSFORMEN

Det er du som kunde som bestemmer hvilke leverandører som skal være tilgjengelige for bestilling i Symbrio. Ta en titt på bildet under for å få et inntrykk av hvilken tilknytningsform som passer best for den aktuelle leverandøren.

Antall transaksjoner mellom deg og leverandøren avgjør hvilken tilknytningsform som er mest relevant. Har du store transaksjonsmengder, er EDI-tilknytning å foretrekke.

For andre meldinger, det vil si følgeseddel og faktura, fortsetter håndteringen på samme måte som i dag. En papirfaktura kan skannes inn og deretter matches mot den manuelle bestillingen. Det forutsetter at de skannede fakturaene importeres til Symbrio.

SYMBRIO HAR TRE TILKNYTNINGSFORMER

 

EDI-TILKNYTNING

Den EDI-tilknyttede leverandøren har sitt forretningssystem integrert mot Symbrio, noe som betyr at bestillinger, bekreftelser, følgesedler og fakturaer sendes elektronisk mellom systemene.

Når du sender bestillingen, svarer leverandørens system med en bekreftelse som informerer om bestillingen kan sendes i sin helhet, eller om det er noe avvik fra den opprinnelige bestillingen. Deretter mottar du elektronisk følgeseddel og faktura, som matches mot bestillingen.

NETT-TILKNYTNING

En nett-tilknyttet leverandør håndterer bestillinger, bekreftelser, følgesedler og fakturaer via et nettgrensesnitt i Symbrio.

Nettleverandøren oppretter meldinger direkte i Symbrio, slik at du som bestiller også her får elektroniske bekreftelser, følgesedler og fakturaer.

MANUELL TILKNYTNING

Er leverandøren manuelt tilknyttet, oppretter Symbrio en bestilling i PDF-format, som du sender til leverandøren via for eksempel e-post.

For en manuelt tilknyttet leverandør er det mulig å opprette en bekreftelse via e-post.

 

EN RASK TITT PÅ DE TRE TILKNYTNINGSFORMENE

VIL DU DISKUTERE LEVERANDØRTILKNYTNINGER?

Avtal et møte, en demo eller en telefonsamtale, så svarer vi på spørsmålene dine.

UANSETT TILKNYTNINGSFORM KAN DU SØKE ETTER ARTIKLENE I SYMBRIO

Uansett tilknytningsform har du tilgang til tre viktige fordeler.

  1. Du kan alltid lese inn avtaleartikler i Symbrio, uansett hvordan leverandøren er tilknyttet. Dermed kan du søke på artikler fra alle leverandører når du bestiller.

  2. Når du bestiller i Symbrio, trenger du aldri lure på hvordan leverandøren er tilknyttet. Systemet veileder deg.

  3. Du får statistikk over alle innkjøp, uansett tilknytningsform.

Les intervjuet med Örjan Magnusson i Eltel Networks, som har mange tilknyttede leverandører, slik at de alltid kan følge opp med statistikk.

OM OSS

Symbrio AB er et IT-selskap som utvikler sitt eget skybaserte innkjøps- og fakturahåndteringssystem.


Symbrio driver hovedsakelig virksomhet innen bygg- og installasjonsbransjen.

Les gjerne mer på Symbloggen.se

SYMBRIO AB

Östgötagatan 12

116 25 STOCKHOLM

Tfn +46 (0)8 20 49 50

  • Symbrio-på-Instagram_gr
  • Symbrio-på-Youtube_gr
  • Symbrio-på-LinkedIn_gr
  • Symbrio-på-Facebook_gr

© Symbrio AB